İqtisadiyyat

1) İslam maliyyə sistemi və onun Azərbaycandakı perspektivləri
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2023
2) Vergilər və vergitutma
Müəllif(lər): Qubadova Aybəniz Ənvər qızı
Nəşr ili: 2023
3) Iqtisadi diplomatiya
Müəllif(lər): Xəlil Vəlizadə
Nəşr ili: 2017
4) Riyazi iqtisadiyyat
Müəllif(lər): Elşar Orucov
Nəşr ili: 2016
5) Курс экономической теории:Общие основы экономической теории
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
6) İdarəetmə mədəniyyəti
Müəllif(lər): Məmmədov F.
Nəşr ili: 2013
7) Курс экономической теории
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
8) Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики.
Müəllif(lər): А.В.Сидорович
Nəşr ili: 2001
9) İdarəetmə mədəniyyəti
Müəllif(lər): Məmmədov F.
Nəşr ili: 2013
10) Курс экономической теории
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
11) Финансовое право
Müəllif(lər): Запольский Сергей Васильевич
Nəşr ili: 2015
12) Земледельческо-скотоводческая экономика обществ эпохи палеометалла на территории Азербайджана
Müəllif(lər): Дадашев Амрах
Nəşr ili: 2000
13) İnnovasiya menecmenti
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
14) İnformasiya iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): İsmayılov G.İ.
Nəşr ili: 2010
15) Маркетинговые исследования: теория, методология и практика
Müəllif(lər): Голубков Е.П.
Nəşr ili: 1998
16) Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq
Müəllif(lər): Hьseynov T.
Nəşr ili: 2009
17) Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri
Müəllif(lər): Məmmədov Yaşar Əzimağa
Nəşr ili: 2016
18) Azərbaycan devlet personel yönetimi
Müəllif(lər): Rehimli R.
Nəşr ili: 2011
19) Audit
Müəllif(lər): Abbasov İ.M.
Nəşr ili: 2007
20) Menecment
Müəllif(lər): Abbasov İ.M., Sadıqov R.F.
Nəşr ili: 2013
21) Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar
Müəllif(lər): Səlimzadə M., Xəlilov Q.
Nəşr ili: 2010
22) Xidmət sahələrinin marketinqi
Müəllif(lər): Əhmədov M.M.
Nəşr ili: 2015
23) Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemi
Müəllif(lər): Rudıy K.V.
Nəşr ili: 2009
24) “Vergi işi tarixən”
Müəllif(lər): Alıyev İ.H., Səməndərov S.S.
Nəşr ili: 2014
25) Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə
Müəllif(lər): Məmmədova Səadət
Nəşr ili: 2009
26) Глобализация мировой экономики и Азербайджан
Müəllif(lər): КУЛИЕВ Р.А.
Nəşr ili: 2010
27) Qiymətləndirmənin əsasları
Müəllif(lər): Kazımlı X.
Nəşr ili: 2008
28) Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития
Müəllif(lər): Кулиев Р.
Nəşr ili: 2007
29) Pablik relieyşnz:ictimaiyyətlə əlaqələr
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
30) Mühasibat uçоtu və audit
Müəllif(lər): Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv
Nəşr ili: 2006
31) Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi
Müəllif(lər): Ataşıv B., Novruzov N., İbrahimov E.
Nəşr ili: 2009
32) Menecment
Müəllif(lər): Ağasəf İmran
Nəşr ili: 2007
33) Marketinqin əlifbası
Müəllif(lər): Axundov Ş.
Nəşr ili: 2006
34) Logistikanın əsasları
Müəllif(lər): İmanov T.İ.
Nəşr ili: 2005
35) Logistikanın əsasları
Müəllif(lər): İmanov T.İ.
Nəşr ili: 2005
36) Kargüzarlığın təşkili
Müəllif(lər): Musayev Eynulla
Nəşr ili: 2003
37) İqtisadi təhlil
Müəllif(lər): Mahmudov İ.M., Zeynalov T.Ş., İsmayılov N.M.
Nəşr ili: 2010
38) İnformasiya iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): İsmayılov G.İ.
Nəşr ili: 2010
39) İdarəetmə mədəniyyəti
Müəllif(lər): Məmmədov F.T.
Nəşr ili: 2013
40) Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları
Müəllif(lər): İsmayılov G.İ.
Nəşr ili: 2006
41) Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2011
42) Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi
Müəllif(lər): Зudakov A.D.
Nəşr ili: 2009
43) Beynəlxalq marketinq
Müəllif(lər): Axundov Ş.
Nəşr ili: 2005
44) Beynəlxalq marketinq
Müəllif(lər): Allahverdiyeva M.A.
Nəşr ili: 2010
45) Beynalxalq iqtisadi təşkilatlar
Müəllif(lər): Kərimov C., Orucov A., Kərimova T.
Nəşr ili: 2008
46) Bank işi
Müəllif(lər): Bəşirov R.A.
Nəşr ili: 2007
47) Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
48) Azərbaycan regionları yeni inkişaf dövrü
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
49) Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: problemlər və perspektivlər
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
50) Azərbaycanın regionları yeni inkişaf dövrü
Müəllif(lər): Axundov Ş.
Nəşr ili: 2014
51) Xidmət sahələrinin marketinqi
Müəllif(lər): Hacıyeva L.
Nəşr ili: 2013
52) Vergilər və vergitutma
Müəllif(lər): Məmmədov F.Ə., Musayev A.F,, Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H.
Nəşr ili: 2006
53) Vergi sistemi
Müəllif(lər): Məcidov M.K.
Nəşr ili: 2013
54) Marketinq
Müəllif(lər): Axundov Ş.
Nəşr ili: 2003
55) Marketinq anlayışı
Müəllif(lər): Axundov Ş.
Nəşr ili: 2006
56) Keyfiyyətin idarə edilməsi
Müəllif(lər): Mehdiyev M.İ.
Nəşr ili: 2008
57) İqtisadi təhlükəsizlik
Müəllif(lər): Məmmədov N., Bərxudarov M.
Nəşr ili: 2006
58) İqtisadi diplomatiya
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.
Nəşr ili: 2013
59) İnnovasiyalar: yaranması, yayəlması və inkişaf perspektivləri
Müəllif(lər): Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M.
Nəşr ili: 2009
60) İdarəetmə nəzəriyyəsi
Müəllif(lər): Mahmudov M., Şabanov Z., Ələkbərov F.
Nəşr ili: 2012
61) Statistika: ümumi nəzəriyyə
Müəllif(lər): Əyyubova N.S.
Nəşr ili: 2014
62) Sığorta işi
Müəllif(lər): Xankişiyev B.A., Abdullayev P.N.
Nəşr ili: 2004
63) Sahibkarlıq: nəzəriyyədən praktikaya
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.M.
Nəşr ili: 2009
64) Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Müəllif(lər): Məmmədli O., İsmayılov M., İsmayılov F.
Nəşr ili: 2008
65) Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi
Müəllif(lər): Qasımov F., Əliyev T., Nəcəfov Z.
Nəşr ili: 2013
66) Menecmentin psixologiyası
Müəllif(lər): Seyidov S.
Nəşr ili: 2011
67) Мировая экономика
Müəllif(lər): Миришли Ф.Р.
Nəşr ili: 2015
68) Beynəlxalq marketinq
Müəllif(lər): Ələkbərov Ə.H., Əlizadə A.Ə.
Nəşr ili: 2008
69) Beynəlxalq iqtisadiyyat
Müəllif(lər): Vəliyev D.Ə.
Nəşr ili: 1998
70) Azərbaycan iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): Məmmədov N., Məhərrəmov A., Əhmədova S.
Nəşr ili: 2011
71) Менеджмент на промышленном предприятии
Müəllif(lər): Л.И.Кошкин, А.Е.Хачатуров, И.С.Булатов
Nəşr ili: 2000
72) Управление проектом
Müəllif(lər): Г.Я. Горбовцов
Nəşr ili: 2007
73) Управление персоналом
Müəllif(lər): Л.Н. Иванова-Швец, А.А. Корсакова, С.Л. Тарасова
Nəşr ili: 2008
74) Управление качеством
Müəllif(lər): А.В.Квитко
Nəşr ili: 2005
75) Управленческие решения
Müəllif(lər): Ю.И. Башкатова
Nəşr ili: 2005
76) ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНКУРЕНЦИИ
Müəllif(lər): Е.А.Девяткин
Nəşr ili: 2008
77) Теория бухгалтерского учета
Müəllif(lər): Е.С. Соколова, Е.В. Бебнева И.В. Богачева
Nəşr ili: 2008
78) Теория вероятностей и математическая статистика
Müəllif(lər): В.П. Лисьев
Nəşr ili: 2006
79) Теория статистики
Müəllif(lər): В.Г. Минашкин, Р.А. Шмойлова и др.
Nəşr ili: 2008
80) Теория и правовое регулирование рекламной деятельности
Müəllif(lər): А.А. Романов
Nəşr ili: 2003
81) Теория организации и системный анализ
Müəllif(lər): Арапов А.А.
Nəşr ili: 2003
82) ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Müəllif(lər): Г.Н. Ронова, Т.В. Кузьмина
Nəşr ili: 2008
83) Теория антикризисного управления
Müəllif(lər): П.А. Покрытан
Nəşr ili: 2007
84) Теория корпоративного управления
Müəllif(lər): С.А. Орехов, В.А. Селезнев
Nəşr ili: 2008
85) Страховое дело
Müəllif(lər): А.П. Архипов, А.С. Адонин
Nəşr ili: 2008
86) Стратегический менеджмент
Müəllif(lər): В.А. Лисичкин, М.В. Лисичкина
Nəşr ili: 2008
87) Стратегический маркетинг
Müəllif(lər): А.С. Ваганов, Н.А. Шмелев
Nəşr ili: 2005
88) Статистика фондового рынка
Müəllif(lər): В.Г. Минашкин
Nəşr ili: 2007
89) Статистика
Müəllif(lər): Е.В. Иода, Б.И. Герасимов
Nəşr ili: 2004
90) СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Müəllif(lər): С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов
Nəşr ili: 2008
91) Риск-менеджмент
Müəllif(lər): Иванов А.А., Олейников С.Я.,Бочаров С.А.
Nəşr ili: 2008
92) Руководство по изучению дисциплины «Рынок недвижимости и ипотека»
Müəllif(lər): Лигай Г.А.
Nəşr ili: 2003
93) Рынок ценных бумаг
Müəllif(lər): В.М. Аскинадзи
Nəşr ili: 2008
94) Реинжиниринг-бизнес-процессов
Müəllif(lər): Ю.Ф. Тельнов
Nəşr ili: 2004
95) Региональная экономика
Müəllif(lər): В. В. Жариков
Nəşr ili: 2003
96) Проектирование экономических информационных систем
Müəllif(lər): Г.Н. Смирнова, Ю.Ф. Тельнов
Nəşr ili: 2004
97) Прикладные задачи инвестирования
Müəllif(lər): Г.М. Зуев, А.А. Салманова
Nəşr ili: 2008
98) Правовое регулирование в экономике и управлении
Müəllif(lər): И.В. Кривенькая
Nəşr ili: 2008
99) Правовая статистика
Müəllif(lər): С.Н. Брусникина
Nəşr ili: 2008
100) Основы управленческого консультирования
Müəllif(lər): Н.О. Токмакова
Nəşr ili: 2006
101) Основы менеджмента
Müəllif(lər): С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов
Nəşr ili: 2008
102) Основы менеджмента
Müəllif(lər): Семенов А.К. и др.
Nəşr ili: 2008
103) Основы информационной безопасности
Müəllif(lər): Сычев Ю.Н.
Nəşr ili: 2007
104) Основы бизнеса
Müəllif(lər): С.А. Бочаров, А.А. Иванов, С.Я. Олейников
Nəşr ili: 2008
105) Основы аудита
Müəllif(lər): Е. С. Соколова
Nəşr ili: 2008
106) Основания гражданского общества
Müəllif(lər): Алексеева Т.А., Артемьева И.В., Худоренко Е.А.
Nəşr ili: 2007
107) Основы нотариата
Müəllif(lər): И.А. Зенин, И.А. Ипатова
Nəşr ili: 2008
108) Менеджмент-консалтинг
Müəllif(lər): Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова
Nəşr ili: 2009
109) Менеджмент финансово-промышленных групп
Müəllif(lər): С.А.Орехов, В.А.Селезнев
Nəşr ili: 2005
110) Международные стандарты учета и финансовой отчетности
Müəllif(lər): Е.С. Соколова
Nəşr ili: 2008
111) Международные финансовые рынки и международные финансовые отношения
Müəllif(lər): Максимова В.Ф., Максимов К.В., Вершинина А.А.
Nəşr ili: 2008
112) Маркетинг
Müəllif(lər): Данченок Л.А.
Nəşr ili: 2005
113) Менеджмент
Müəllif(lər): Е.П. Гусева
Nəşr ili: 2008
114) Макроэкономика
Müəllif(lər): Овчаров Д.А.
Nəşr ili: 2004
115) Макроэкономика
Müəllif(lər): Т.В. Юрьева,Е.А. Марыганова
Nəşr ili: 2008
116) Контроллинг
Müəllif(lər): Башкатова Ю.И.
Nəşr ili: 2008
117) Организационное поведение
Müəllif(lər): Т.И. Захарова
Nəşr ili: 2008
118) Организация и управление безопасностью в кредитно- финансовых организациях
Müəllif(lər): А.Р. Алавердов
Nəşr ili: 2004
119) Оценка стоимости предприятий
Müəllif(lər): Г.Н. Ронова,, П.Ю. Королев и др.
Nəşr ili: 2008
120) Оценка недвижимости
Müəllif(lər): Ронова Г.Н., Осоргин А.Н.
Nəşr ili: 2008
121) Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем
Müəllif(lər): Т. В. Глотова
Nəşr ili: 2001
122) БИЗНЕС-КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Müəllif(lər): S.N. Kazhanowa, I.E. Iljina, E.K. Tepljakowa,N.B. Erschowa
Nəşr ili: 2004
123) Налоговое право
Müəllif(lər): Шувалова Е.Б., Глубокова Н.Ю., Сычева Е.И.
Nəşr ili: 2003
124) Налоговое планирование
Müəllif(lər): Н.Ю. Глубокова
Nəşr ili: 2008
125) Налоги и налогообложение
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
126) Мотивация трудовой деятельности
Müəllif(lər): Т.И. Захарова, С.В. Гаврилова
Nəşr ili: 2008
127) Имитационное моделирование экономических процессов
Müəllif(lər): Н.Н. Снетков
Nəşr ili: 2008
128) Моделирование рисковых ситуаций
Müəllif(lər): И.А. Киселева
Nəşr ili: 2007
129) Мировая экономика
Müəllif(lər): И.Б. Хмелев
Nəşr ili: 2008
130) Микроэкономика
Müəllif(lər): М. Н. Голиков
Nəşr ili: 2005
131) Микроэкономика
Müəllif(lər): Максимова В.Ф.
Nəşr ili: 2008
132) Арбитражный процесс
Müəllif(lər): Бахарев П.В.
Nəşr ili: 2008
133) Антикризисное управление кредитными организациями
Müəllif(lər): Назарова Е.В.
Nəşr ili: 2007
134) Анализ финансовой отчетности
Müəllif(lər): Ронова Г.Н., Ронова Л.А.
Nəşr ili: 2008
135) Agricultural science
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2002
136) Valuation: Measuring and managing the value of companies
Müəllif(lər): TiM Koller, Marc Goedhart, David Wessels
Nəşr ili: 2010
137) Концепции современного естествознания
Müəllif(lər): Новоженов В.А.
Nəşr ili: 2001
138) Концепции современного естествознания
Müəllif(lər): Юрина Н.М., Алексеев С.И.
Nəşr ili: 2004
139) Коммерческое право
Müəllif(lər): Рузакова О.Н.
Nəşr ili: 2008
140) История экономических учений
Müəllif(lər): Горяинова Л.В.
Nəşr ili: 2007
141) Исследование систем управления
Müəllif(lər): С.И. Алексеев
Nəşr ili: 2008
142) Инвестиционное проектирование
Müəllif(lər): Шабалин А.Н.
Nəşr ili: 2008
143) Инвестиционный менеджмент
Müəllif(lər): Максимова В.Ф.
Nəşr ili: 2007
144) Инвестиции
Müəllif(lər): Максимова В.Ф.
Nəşr ili: 2009
145) Экономика предприятия
Müəllif(lər): И.П. Хунгуреева, Н.Э. Шабыкова, И.Ю. Унгаева
Nəşr ili: 2004
146) Курс экономики
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1997
147) Экономический анализ
Müəllif(lər): Б.И . Герасимов , Т . М . Коновалова , С . П . Спиридонов
Nəşr ili: 2006
148) Экономическая теория
Müəllif(lər): Митрофанова И.В.
Nəşr ili: 2004
149) Гражданское и торговое право зарубежных стран
Müəllif(lər): И.А. Зенин
Nəşr ili: 2005
150) Dictionary of business continuity management terms
Müəllif(lər): Lyndon Bird
Nəşr ili: 2011
151) Финансовая математика
Müəllif(lər): Ю.П. Лукашин
Nəşr ili: 2008
152) Финансы предприятий
Müəllif(lər): Т.П. Николаева
Nəşr ili: 2009
153) Финансы и кредит
Müəllif(lər): Т.П. Николаева
Nəşr ili: 2009
154) Финансовое право Российской Федерации
Müəllif(lər): А.В. Шавров
Nəşr ili: 2008
155) Финансовый менеджмент
Müəllif(lər): Г.Н. Ронова, Л.А. Ронова
Nəşr ili: 2008
156) Экономическая демография
Müəllif(lər): Бойко А.И., Карманов М.В.
Nəşr ili: 2003
157) Основы экономики организации: стоимость и структура капитала
Müəllif(lər): В.И. Подолякин
Nəşr ili: 2005
158) Экономический анализ
Müəllif(lər): Шадрина Г.В.
Nəşr ili: 2007
159) Ценообразование
Müəllif(lər): Салимжанов И.К.
Nəşr ili: 2007
160) Бухгалтерский учет
Müəllif(lər): Е.С. Соколова
Nəşr ili: 2008
161) Бухгалтерский учет и аудит
Müəllif(lər): Е.С. Соколова, З.П. Архарова
Nəşr ili: 2009
162) Бухгалтерский учет в торговле
Müəllif(lər): Е. Холоденко, А. Ростовцев
Nəşr ili: 2004
163) Бюджетная система Российской Федерации
Müəllif(lər): Н.Н. Ханчук
Nəşr ili: 2005
164) Бюджетная система РФ
Müəllif(lər): Т.П. Николаева
Nəşr ili: 2008
165) Исследования социально-экономических и политических процессов
Müəllif(lər): Рой O. М.
Nəşr ili: 2004
166) Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
167) Maliyyə nəzəriyyəsi
Müəllif(lər): N. Novruzov, B. Ataşov, E. İbrahimov
Nəşr ili: 2014
168) Market Leader
Müəllif(lər): Sara Helm and Rebecca Utteridge
Nəşr ili:
169) Бизнес-планирование
Müəllif(lər): О.Г. Карамов
Nəşr ili: 2007
170) Банковское дело
Müəllif(lər): Костерина Т.М.
Nəşr ili: 2008
171) Банковский маркетинг
Müəllif(lər): Николаева Т.П.
Nəşr ili: 2009
172) Автоматизация упраиления производством
Müəllif(lər): Дембовский В.В.
Nəşr ili: 2004
173) Промышленная интеграция:теория и практика в инновационном контексте
Müəllif(lər): Кожаев Ю.П., Миришли Ф.Р.
Nəşr ili: 2015
174) Актуальные проблемы экономики Азербайджана
Müəllif(lər): Махмудов А.
Nəşr ili: 2013
175) Актуальные проблемы экономики Азербайджана
Müəllif(lər): Махмудов А.
Nəşr ili: 2013
176) Sosial-iqtisadi inkişafın metodoloji aspektləri
Müəllif(lər): Ə.Nağıyev
Nəşr ili: 2002
177) İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə
Müəllif(lər): N.Tağıyev, R.Quliyev, F.Mirzəyev
Nəşr ili: 2012
178) Ekonometriyaya giriş
Müəllif(lər): A.Musayev, A.Qəhrəmanov
Nəşr ili: 2011
179) Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti
Müəllif(lər): Şəfa Əliyev
Nəşr ili: 2015
180) Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
Müəllif(lər): Pənahəliyeva M.Ö., Əliyev Ş.T.
Nəşr ili: 2015
181) Sosiallaşan iqtisadiyyat
Müəllif(lər): E.M.Hacızadə
Nəşr ili: 2006
182) Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma
Müəllif(lər): Qafarov Ş.S.
Nəşr ili: 2005
183) İqtisadiyyat fəlsəfəsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
184) Menecment
Müəllif(lər): Əmirov İ.B., Hacıyeva Z.E.
Nəşr ili: 2015
185) Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
Müəllif(lər): R.H.Məmmədov, Tofiq Bəhərçi, V.Z.Mehdiyeva, T.S.Quliyev
Nəşr ili: 2006
186) Biznesdə kontrollinq
Müəllif(lər): Karminski A.M., Olenev N.İ.
Nəşr ili: 2008
187) On education system in transition economy
Müəllif(lər): Hamlet İsaxanlı
Nəşr ili: 2006
188) Kapital
Müəllif(lər): Karl Marks
Nəşr ili:
189) Kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): F. Quliyev, R. Əzizov
Nəşr ili: 2013
190) Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi
Müəllif(lər): F. Qasımov, T. Əliyev, Z. Nəcəfov
Nəşr ili: 2013
191) Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları
Müəllif(lər): Ə.X.Nuriyev
Nəşr ili: 2013
192) Mühasibat (maliyyə) uçotu: mühazirə mətnləri
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
193) Развитие новыx банковских продуктов и услуг: диссертация
Müəllif(lər): Керимова Д.А.
Nəşr ili: 2014
194) Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri
Müəllif(lər): Abbasbəyli G.A., Qlıcov V.Q., İlyasova M.X.
Nəşr ili: 2010
195) Bank işi üzrə ilk interaktiv dərs vəsaiti
Müəllif(lər): Bəşirov R.A.
Nəşr ili: 2014
196) Денги, кредит, банки
Müəllif(lər): Селишев А.С.
Nəşr ili:
197) Денги, кредит, банки
Müəllif(lər): Жуков
Nəşr ili:
198) Денги, кредит, банки
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
199) Ticarət. Pul. Mentalitet
Müəllif(lər): A.A.Mazaraki
Nəşr ili: 2010
200) Regionların sosial iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
Müəllif(lər): M.M.Mahmudov, İ.M.Mahmudova
Nəşr ili: 2011
201) Müəssisənin maliyyə təhlili
Müəllif(lər): Q.N.Liferonko
Nəşr ili: 2010
202) Beynəlxalq Maliyyə Münasibətləri
Müəllif(lər): N.R.Quliyev , M.M.Mahmudov
Nəşr ili: 2011
203) Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərinin təsviri
Müəllif(lər): İmran Rzayev
Nəşr ili: 2006
204) Səhmdarlıq işi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
205) İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
Müəllif(lər): Kazımlı X., Quliyev İ.
Nəşr ili: 2011
206) Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar
Müəllif(lər): Kındlberger Ç., Alıber R.
Nəşr ili: 2010
207) Pul Kredit Banklar: Məlumat sorğu kitabı
Müəllif(lər): Kaşiyeva F. Ş.
Nəşr ili: 2011
208) Beynəlxalq iqtisadiyyat
Müəllif(lər): Hacıyev Ş.,Bayramov Ə.
Nəşr ili: 2005
209) Biznesdə kontrollinq
Müəllif(lər): Karminski A.M.
Nəşr ili: 2008
210) İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
Müəllif(lər): İsayev S.Z.
Nəşr ili: 2011
211) Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
Müəllif(lər): İbrahimova T. Ə., Mahmudova M.T.
Nəşr ili: 2008
212) Kommunikasiya prosesində reklam
Müəllif(lər): Fedotova L.N.
Nəşr ili: 2008
213) Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət -məlumat kitabçası
Müəllif(lər): Əzizova E.D., Mustafayeva Z.İ., Bayramova S.R., Əzizov A.A.
Nəşr ili: 2011
214) Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin gömrük siyasəti
Müəllif(lər): Əsədov F.
Nəşr ili: 2009
215) Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
Müəllif(lər): Əliyev Ü. Q.
Nəşr ili: 2008
216) Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Müəllif(lər): Əlirzayev Ə.Q.
Nəşr ili: 2010
217) İqtisad elminin nəzəri- metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
Müəllif(lər): Əlləzov Q.S.
Nəşr ili: 2009
218) Naxçıvan İqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf
Müəllif(lər): Əhmədov N.
Nəşr ili: 2008
219) Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı
Müəllif(lər): Ə.C.İ Əhmədov, Hüseynov A.Ə.
Nəşr ili: 2010
220) İqtisadiyyatın dövləttənzimlənməsinin əsasları
Müəllif(lər): M.Ə. Əhmədov,Hüseyn A.C.
Nəşr ili: 2011
221) Elektron Kommersiya
Müəllif(lər): Əkbərov Məhərrəm
Nəşr ili: 2011
222) Dövlətin investisiya və innovasiya siyasəti
Müəllif(lər): G.A. Əzizova
Nəşr ili: 2012
223) Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
Müəllif(lər): Musayev A.F., Hüseynov A.A., Kəlbiyev Y.A.
Nəşr ili: 2002
224) İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
225) Mьhasibat uзotu
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
226) Mühasibatlıq (maliyyə) hesabatı
Müəllif(lər): Səbzəliyev S.M.
Nəşr ili: 2003
227) Mühasibat uçotu və audit
Müəllif(lər): Rzayev Q.R.
Nəşr ili: 2006
228) İnternet texnologiyaları əsasında marketinq
Müəllif(lər): T.A. Burenina
Nəşr ili: 2009
229) Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
Müəllif(lər): Xodov L.Q.
Nəşr ili:
230) Ərzaq mallarının ekspertizası II Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizası
Müəllif(lər): Əhmədov Ə-C. İ., Musayev N. X.
Nəşr ili: 2005
231) Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
Müəllif(lər): Əhmədov Ə- C.İ , Əliyev N.T.
Nəşr ili: 2009
232) Gəlirlər və əməkhaqqı siyasəti
Müəllif(lər): Bayramova S.R., Qurbanova S.Ə.
Nəşr ili: 2009
233) Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
234) Plan nə üçün lazımdır?
Müəllif(lər): Alan Vest
Nəşr ili:
235) İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
Müəllif(lər): Əliyev R.
Nəşr ili: 2002
236) Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilmisinin nəzəri-metodoloji əsasları
Müəllif(lər): Y.Z. Beydiyeva
Nəşr ili: 2011
237) Mühasibat uçotu və audit
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
238) Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
Müəllif(lər): V.Ə. Əhmədov
Nəşr ili: 2004
239) Statistika: mühazirələr
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
240) Büdcə sistemi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2003
241) Milli İqtisadiyyat
Müəllif(lər): A.P.Qradov
Nəşr ili: 2008
242) Təşkilatların konfiloktologiyası
Müəllif(lər): A.Q.Polşakov, M.Y.Nesmelov
Nəşr ili: 2001
243) Marketinqin kommunikasiya sistemi
Müəllif(lər): A. S. Aşurov
Nəşr ili: 2008
244) Корпоративные финансы
Müəllif(lər): Багиров Д. А., Гасанлы М.Х., Гушхани Р.И.
Nəşr ili: 2010
245) Ticarət İqtisadiyyatı: dərslik II hissə
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
246) Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev mərhələsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
247) Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi: konfrans materialları
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
248) Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri : Tarixilik və müasirlik
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
249) Оргнизации и нормирование труда в исловиях рыночной экономики
Müəllif(lər): Эфендиев Ш. В.
Nəşr ili: 2006
250) Налоги и налоговие регулирование экономики
Müəllif(lər): Ходов Л.Г.
Nəşr ili: 2003
251) Основы управления человеческими ресурсами
Müəllif(lər): Исмаилзаде А.А.
Nəşr ili: 2010
252) Международные маркетинговые исследования
Müəllif(lər): Гасанзаде М. М.
Nəşr ili: 2011
253) İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
Müəllif(lər): Həsən Allahverdiyev
Nəşr ili: 2009
254) Словар - справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
Müəllif(lər): Азизова Е. Д.
Nəşr ili: 2009
255) Практический аудит
Müəllif(lər): Аббасова С.
Nəşr ili: 2011
256) Международный бизнес
Müəllif(lər): Аббасова Р. А., Кашыева Л. А.
Nəşr ili: 2011
257) İş Yerlərinin Attestasiyası
Müəllif(lər): Tumris Yusifova
Nəşr ili: 2007
258) Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları
Müəllif(lər): V.İ.Yaroçkin, Y.V.Buzanova
Nəşr ili: 2008
259) Müasir diplomatiyada protokol və etiket
Müəllif(lər): V.Y.Ulaxoviз
Nəşr ili: 2008
260) Pul, Kredit, Banklar: 100 suala imtahan cavabı
Müəllif(lər): O.Y.Sviridov
Nəşr ili: 2009
261) İqtisadi nəzəriyyələr üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
Müəllif(lər): Ə.T.Şükürov
Nəşr ili: 2007
262) İqtisadi təhlükəsizlik: Geosiyasət, Qloballaşma,Özünüqoruma və inkişaf
Müəllif(lər): V.K.Senзaqov
Nəşr ili: 2008
263) Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemləri
Müəllif(lər): K.V.Rudıy
Nəşr ili: 2009
264) Elmi tədqiqatların əsasları: proqram
Müəllif(lər): L.A.Rəhimova, S.İ.Allahyarlı
Nəşr ili: 2010
265) English for economists
Müəllif(lər): S.M.Nəbiyeva, S.H.Kərimova, F.S.Əkbərova
Nəşr ili: 2010
266) Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı: Kommersiya” ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələr üçün proqram
Müəllif(lər): Məhərrəm Qayıbqulu oğlu Ağamalıyev, Tahir Sükür oglu Sükürov
Nəşr ili: 2010
267) Основы менеджмента в телекоммуникации.
Müəllif(lər): А.Г. Каграманзаде
Nəşr ili: 2002
268) Нефт и нефтяной фактор в економике Азербайджана в ХХI веке
Müəllif(lər): Натиг Алиев
Nəşr ili: 2010
269) Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli
Müəllif(lər): Hacızadə E. M.
Nəşr ili: 2002
270) Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri
Müəllif(lər): Hacızadə E.M.
Nəşr ili: 2000
271) Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası
Müəllif(lər): Hacızadə E.M, Z.S.Abdullayev
Nəşr ili: 2003
272) Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
Müəllif(lər): S.Q. Nuriyev, А.Я. Ялийев, М.C.Атакишийев
Nəşr ili: 2012
273) Gömrük rəsmiləşdirilməsi
Müəllif(lər): Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M.
Nəşr ili: 2007
274) Gömrük işinin təşkili və idarə olunması
Müəllif(lər): C.Q. Nuriyev, A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev
Nəşr ili: 2009
275) Yaşıl inkişaf
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
276) Sosiallaşan İqtisadiyyat
Müəllif(lər): E.M.Hacızadə
Nəşr ili: 2006
277) Sənaye təhlükəsizliyi
Müəllif(lər): Səlimova N., Ayralova T.
Nəşr ili: 2014
278) Otel
Müəllif(lər): M.M.Ağakərimov
Nəşr ili: 2008
279) Neft təsərrüfatinin iqtisadi strukturunun modernizasiyası
Müəllif(lər): E.M.Hacızadə, Z.S.Abdullayev
Nəşr ili: 2003
280) Mikro və Makro İqtisadiyyat
Müəllif(lər): M.C.Atakişiyev, H.M.Abbasov, N.H.Abbasova
Nəşr ili: 2010
281) Menecmentin əsasları
Müəllif(lər): T.Ə.Quliyev
Nəşr ili: 2001
282) Ekonomiksin prinsipləri
Müəllif(lər): Menkyu N.Q.
Nəşr ili: 2009
283) Menecmentin psixologiyası
Müəllif(lər): Seyidov K.İ.
Nəşr ili: 2011
284) İqtisadi nəzəriyyə
Müəllif(lər): E.Kərimov, B.Osmanov
Nəşr ili: 2010
285) İqtisadi nəzəriyyə
Müəllif(lər): E.Kərimov
Nəşr ili: 2010
286) İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları
Müəllif(lər): R.Əliquliyev, Ə.Əliyev
Nəşr ili: 2001
287) Firmanın iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): Telman Hьseynov
Nəşr ili: 2009
288) Azərbaycanın yanacaq-enerji kopmleksinin inkişafının iqtisadi-ekoloji problemləri
Müəllif(lər): Nurəliyeva R.N.
Nəşr ili: 2010
289) Ərzaq mallarının ekspertizası
Müəllif(lər): Əhmədov Ə.İ., Musayev N.X.
Nəşr ili: 2005
290) Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri
Müəllif(lər): Məmmədov Z.
Nəşr ili: 2004
291) Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
Müəllif(lər): Musayev N.X.
Nəşr ili: 2005
292) Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və virtual cizgilər
Müəllif(lər): Hacızadə E.M.
Nəşr ili: 2001
293) Azərbaycanın Quruda Neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və Səmərəlilik Problemləri
Müəllif(lər): E.M.Hacızadə
Nəşr ili: 1998
294) Stochastic processes in science, engineering and finance: probability theory
Müəllif(lər): Frank E. Beichelt
Nəşr ili: 2006
295) History of economic analysis
Müəllif(lər): Schumpeter J.S.
Nəşr ili: 1986
296) Mathematical approaches in economic evaluations
Müəllif(lər): Mark Oppe
Nəşr ili: 2013
297) Pension systems in East and Southeast Asia
Müəllif(lər): Donghyun Park
Nəşr ili: 2012
298) History of the bank of England: and its financial services to the state
Müəllif(lər): Philippovich E.V.
Nəşr ili: 1911
299) Theory of statistics
Müəllif(lər): James E. Gentle
Nəşr ili: 2013
300) The Kyrgyz Republic: Strategic assessment of the economy—
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
301) The economic development of Japan
Müəllif(lər): Kenichi Ohno
Nəşr ili: 2006
302) An economic history of Russia
Müəllif(lər): Mavor J.
Nəşr ili: 1914
303) An economic history of Rome
Müəllif(lər): Frank T.
Nəşr ili: 2004
304) The European central bank
Müəllif(lər): Scheller K. H.
Nəşr ili: 2006
305) A History of the Canadian Dollar
Müəllif(lər): James Powell
Nəşr ili: 2005
306) An economic and social history of the Netherlands 1800-1920
Müəllif(lər): Wintle M.
Nəşr ili: 2000
307) Theory and history: an interpretation of social and economic evolution
Müəllif(lər): Ludwig von Mises
Nəşr ili: 2007
308) The gifts of Athena
Müəllif(lər): Joel Mokyr
Nəşr ili:
309) Central Asia: A Study of History, Society, Culture and its Affects on the Current Political and Economic Ideologies of Today’s Leaders
Müəllif(lər): Scott Haase
Nəşr ili: 2008
310) The Economic History of India
Müəllif(lər): Romesh Dutt
Nəşr ili: 1904
311) Doing business and investing in Brazil
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
312) Aid architecture: an overview of the main trends in official development assistance flows
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
313) Reshaping economic geography
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
314) Денежное обрашение и монетное дело Азербайджана IX-XIV веков (при феодальном государстве Ширваншахов и Ильдегизидов)
Müəllif(lər): Сейфеддини М.А., Мирабдуллаев А.М.
Nəşr ili: 2004
315) Азербаиджанская нефть в политике мира
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1997
316) Yeni dünyada yeniləşən Azərbaycan iqtisadiyyatı
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
317) Xalqlarin sərvəti
Müəllif(lər): Adam Smit
Nəşr ili: 2010
318) Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2007-ci il maliyyə ili
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
319) Büdcə bələdçisi: 2006-cı il maliyyə ili
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
320) Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2008
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
321) Vətəndaşın büdcə bələdçisi: 2005-ci il maliyyə ili
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
322) Vergilər və vergitutma
Müəllif(lər): Musayev A.F., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H.
Nəşr ili: 2005
323) Torpaq istehsal vasitəsi kimi: əsas müddəalar, nəticələr, tövsiyə və təkliflər
Müəllif(lər): Vəliyev Akif
Nəşr ili: 2011
324) Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
Müəllif(lər): Hacıyev Q.
Nəşr ili: 2012
325) Salam, Зin
Müəllif(lər): Həbibzadə Еlcan Ibrahim оğlu
Nəşr ili: 2007
326) Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatda həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının sosial-iqtisadi problemləri
Müəllif(lər): Quliyev C.B., Abdullayeva R.S.
Nəşr ili: 2014
327) Qiymətli kağizlar və onlarla əməliyyatlar (Interaktiv üsulla)
Müəllif(lər): Abbasov Azim
Nəşr ili: 2007
328) Qara qızıl şəffaflıq işığında
Müəllif(lər): İbadoğlu Q.
Nəşr ili: 2005
329) Özəlləşdirmə: dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında
Müəllif(lər): Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Nəşr ili: 2001
330) On education system in transition economy
Müəllif(lər): Hamlet İsaxanlı
Nəşr ili: 2006
331) Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli
Müəllif(lər): Hacizadə E.M.
Nəşr ili: 2002
332) Neft fırtınası
Müəllif(lər): Raif Qaradağ
Nəşr ili: 2009
333) Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı
Müəllif(lər): Hacıyev İ.
Nəşr ili: 2011
334) Müstəqil Azərbaycan-20: iqtisadi inkişaf yolu
Müəllif(lər): Hüseynov Aydın
Nəşr ili: 2011
335) Müəssisənin iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): Hьseynov T.
Nəşr ili: 2005
336) Maliyyə potensialı: formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi
Müəllif(lər): Sadıqov M.M.
Nəşr ili: 2009
337) Korporativ idarəetmə
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2001
338) Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz
Müəllif(lər): Sabiroğlu İlkin
Nəşr ili: 2006
339) İxracatlar üçün təlimat kitabı
Müəllif(lər): Qarayev İlkin
Nəşr ili: 2013
340) İqtisadiyyatın və ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi
Müəllif(lər): Aslanlı Kənan, İsmayıl Zöhrab
Nəşr ili: 2013
341) İlkin səhiyyə xidmətinin təşkili və maliyyələşdirilməsi: Azərbaycanda mövcud vəziyyət və islahatlar konsepsiyası
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
342) GMO və ərzaq təhlükəsizliyi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
343) Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
344) Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): Vəliyeva M., Cabbarova Ş.
Nəşr ili: 2013
345) Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri
Müəllif(lər): Əliyev A., Şəkərəliyev A., Dadaşov İ.
Nəşr ili: 2003
346) Dünya iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): Bədəlov Ə.M., Ağayev A.M., Tağızadə S.J.
Nəşr ili:
347) Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
Müəllif(lər): Şəkərəliyev Arif
Nəşr ili: 2009
348) Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi
Müəllif(lər): Şəkərəliyev Arif
Nəşr ili: 2011
349) Dövlət maliyyəsi
Müəllif(lər): Cihan Bulut, Sьleymanov Elзin
Nəşr ili: 2013
350) Dövlət büdcəsi: sosial müdafiə və təminat xərcləri
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
351) Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi mexanizmləri: ölkə qanunvericiliyi və yaşı xarici təcrübələr
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
352) Büdcə və təhsil
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
353) Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
Müəllif(lər): Xankişiyev B., Əliyev Ş.
Nəşr ili: 2013
354) Biznes plan
Müəllif(lər): Alan B.
Nəşr ili:
355) Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
356) Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2004
357) Bankların inkişaf istiqamətləri
Müəllif(lər): Əliyev Müseyib
Nəşr ili: 2011
358) Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
359) Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi
Müəllif(lər): Hacızadə Elşən, Bağırzadə Elşən
Nəşr ili: 2011
360) Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2010
361) Azərbaycan iqtisadiyyatı
Müəllif(lər): Sьleymanov Elзin, Osman Nuri Aras
Nəşr ili: 2010