Biologiya

1) Onurğasızlar zoologiyası
Müəllif(lər): Quliyeva Hökümə Fərman qızı
Nəşr ili: 2024
2) Зоология беспозвоночных: конспект лекций
Müəllif(lər): Кулиева Хокума Фарман кызы
Nəşr ili: 2017
3) Учебное пособие по зоологии беспозвоночных (практикум с заданиями)
Müəllif(lər): Кулиева Х.Ф.
Nəşr ili: 2021
4) Практикум по физиологии человека и животных
Müəllif(lər): Алиев А.Г. и др.
Nəşr ili: 2023
5) Müalicati-münfəridə
Müəllif(lər): Əbülhəsən əl-Maraği
Nəşr ili: 2009
6) Yırtıcı göbələklər
Müəllif(lər): Mehdiyeva L.N.
Nəşr ili: 2005
7) Зоология позвоночных
Müəllif(lər): Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев , В. В. Малахов
Nəşr ili: 2014
8) Вирусология
Müəllif(lər): Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В., Потехин А. А.
Nəşr ili: 2012
9) Virusologiya
Müəllif(lər): X.Qənbərov, R.Abuşev
Nəşr ili: 2013
10) Urmiya hövzəsinin onurğalı heyvanlar
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, H.Qasimi
Nəşr ili: 2014
11) Təbiətin sirrləri
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, A.Məmmədov
Nəşr ili: 2010
12) Sirli kainatlı dünyamız
Müəllif(lər): M.Nəsibov, Ə.Əliyev,Ş.Məhərrəmov
Nəşr ili: 2006
13) Quşların qorunması
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, İ.Babayev
Nəşr ili: 2012
14) Ornitologiya
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, Q.Məhərrəmova
Nəşr ili: 2005
15) Onurğalılar zoologiyasından praktikum
Müəllif(lər): R.İsmayılov, S.Cəfərova
Nəşr ili: 2005
16) Onurğalılar zoologiyası
Müəllif(lər): N.Sadıqov, T.Məmmədov, N.Tağıyev
Nəşr ili: 2009
17) Onurğalı heyvanların ekologiyası
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, N.Sadıqov, T.Məmmədov
Nəşr ili: 2011
18) Mutagenez. Mutasiyanın analiz üsulları
Müəllif(lər): M.Babayev, M.Məcidov
Nəşr ili: 2011
19) İnsan: Təbiət və Cəmiyyət
Müəllif(lər): D.E.Yusifov
Nəşr ili: 2014
20) İmperator qartalı, Leşyeyən və çöl muymulu Azərbaycanda
Müəllif(lər): E.Sultanov, T.Kərimov
Nəşr ili: 2011
21) Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları
Müəllif(lər): Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Nəşr ili: 2004
22) Göbələklərin fiziologiyası
Müəllif(lər): L.N.Mehdiyev
Nəşr ili: 2006
23) Əməl güzgüdür
Müəllif(lər): Q.Mustafayev
Nəşr ili: 2009
24) Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər
Müəllif(lər): Qərib Məmmədov
Nəşr ili: 2004
25) Azərbaycanın böhran vəziyyətində olan quşları: Ağ durna, Çığırqan cüllüt və kiçik əyridimdik
Müəllif(lər): E.H.Sultanov, T.Ə.Kərimov, S.N.Mirzəyeva
Nəşr ili: 2011
26) Hidrobiologiya
Müəllif(lər): Ağamalıyev F.Q., Əliyev A.R., Süleymanova İ.Ə., Məmmədova A.Q.
Nəşr ili: 2010
27) Genetika
Müəllif(lər): Həsənova S.Q., Qarayeva A.Q., Qədimov Ə.H., Şəfiyeva M.R.
Nəşr ili: 2014
28) Entomologiyadan praktiki məşğələlər
Müəllif(lər): Hümbətov Ə.M., Əliyeva M.Q.
Nəşr ili: 2009
29) Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası
Müəllif(lər): Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Nəşr ili: 2009
30) Hirkan biosfer rezervatı
Müəllif(lər): Yusifov E.F., Hacıyev V.C.
Nəşr ili: 2004
31) Микробиология, вирусология и иммунология
Müəllif(lər): Царёва В. Н.
Nəşr ili: 2009
32) Вирусология
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
33) Медицинская микробиология, вирусология, иммунология
Müəllif(lər): Л.Б. Борисов
Nəşr ili: 2005
34) Ветеринарная вирусология
Müəllif(lər): Барышников П.И.
Nəşr ili: 2006
35) Микробиология с основами вирусологии
Müəllif(lər): Прудникова, С. В.
Nəşr ili: 2008
36) Молекулярная биололия клетки
Müəllif(lər): Б.Албертс, Д.Брей, Дж.Лъюис, М.Рэфф К.Робетс Дж.Уотсон
Nəşr ili:
37) Həşəratın sistematikası
Müəllif(lər): Hümbətov Ə.,Əliyeva M.
Nəşr ili: 2014
38) Mikologiya ( Dərslik)
Müəllif(lər): İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N.
Nəşr ili: 2008
39) İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum
Müəllif(lər): Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M
Nəşr ili: 2008
40) Mikologiya
Müəllif(lər): İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N.
Nəşr ili: 2008
41) İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum
Müəllif(lər): Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova.
Nəşr ili: 2008
42) İnsan və heyvan fiziologiyası
Müəllif(lər): Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova
Nəşr ili: 2007
43) Zoologiya
Müəllif(lər): Şahtaxtinskaya Z.M.
Nəşr ili: 1974
44) Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli
Müəllif(lər): Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev
Nəşr ili: 2008
45) Ekoloqların məlumat kitabı
Müəllif(lər): Məmmədov Q., Xəlilov M.
Nəşr ili: 2003
46) Ekologiya, ətraf mühit və insan
Müəllif(lər): Məmmədov Q., Xəlilov M.
Nəşr ili: 2006
47) Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası
Müəllif(lər): Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Nəşr ili: 2009
48) Bioloji məxfilik: Abşeron yarşmadasının təbiət abidələri
Müəllif(lər): Yusifov E., İsayeva N., Əsgərov F.
Nəşr ili: 2007
49) Sitologiya
Müəllif(lər): Əmirova F.C., Hüseynov M.B.
Nəşr ili: 1999
50) Onurğalı heyvanların ekologiyası
Müəllif(lər): Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A.
Nəşr ili: 2001
51) Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik)
Müəllif(lər): Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə.
Nəşr ili: 1999
52) Mikrobiologiya
Müəllif(lər): Qasımova H.S., Əhmədova F.R.
Nəşr ili: 1998
53) Ekologiyadan konspekt
Müəllif(lər): Mustafayev Qara
Nəşr ili: 1993
54) Хаzəriп əsrarəngiz balıqları
Müəllif(lər): Ə.Qasımov
Nəşr ili: 2003
55) Insan anatomisi
Müəllif(lər): Ş.Turan Peştemalcı
Nəşr ili: 2006
56) Uşaq orqanizminin anatomiyası və fiziologiyasının yaş xüsusiyyətləri
Müəllif(lər): H.Əsədov, İ.Rəhimov, F.Əsədov
Nəşr ili: 2008
57) Uşaq cərrahlığı
Müəllif(lər): Ə.Əlizadə
Nəşr ili: 1968
58) Ьmumi Histologiya
Müəllif(lər): Ə.Ə.Somadov
Nəşr ili: 2012
59) Ümumi dietologiyanın əsasları
Müəllif(lər): M.Qasımov, K. Qasımova
Nəşr ili: 1996
60) Ümumi Cərrahlıq
Müəllif(lər): Çərkəz Cəfərov
Nəşr ili: 2006
61) Tibbi entomologiya
Müəllif(lər): H.F.Quliyeva
Nəşr ili: 2014
62) Təbiətşunaslığın əsasları
Müəllif(lər): R.Sultanov, Ə.Hüseynov, N.Cümşüdova
Nəşr ili: 2001
63) Təbiətdə maddələr dövranında mikroorqanizmlərin rolu
Müəllif(lər): H.Qasımova, İ.Babayeva
Nəşr ili: 2009
64) Stres və bitkilərin adaptasiyası
Müəllif(lər): R.T. Əliyev, M.Ə. Abbasov, V.R. Rəhimli.
Nəşr ili: 2014
65) Qidalanma və həzmin fiziologiyası
Müəllif(lər): Ə.Əliyev, A.Baxşalıyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyeva
Nəşr ili: 2009
66) Patoloji Fiziologiya
Müəllif(lər): Y.Məmmədov, C.Təqdisi, F.İslamzadə
Nəşr ili: 2004
67) Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi
Müəllif(lər): P.Paşayev
Nəşr ili: 1977
68) Onurğasızlar zoologiyası
Müəllif(lər): V.A.Dogel
Nəşr ili: 2007
69) Onurğasızlar zoologiyası
Müəllif(lər): H.F.Quliyeva və b.
Nəşr ili: 2014
70) Onurğasızlar zoologiyası
Müəllif(lər): Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F
Nəşr ili: 2011
71) İnstrumental analiz metodları
Müəllif(lər): R.Əliyeva, S.Hacıyeva, A.Hüseyinli
Nəşr ili: 2010
72) İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum
Müəllif(lər): Ə.Əliyev,F.Əliyeva, V.Mədətova
Nəşr ili: 2010
73) İnsan və heyvan fiziologiyası
Müəllif(lər): Ə.Əliyev, F.Əliyeva, V.Mədətova
Nəşr ili: 2008
74) İnsan və Həyat Fəlsəfəsi
Müəllif(lər): Əli Nuriyev
Nəşr ili: 2005
75) İnsan potensialı:əsas meyllər,reallıqlar,problemlər
Müəllif(lər): Ş.M.Muradov
Nəşr ili: 2004
76) İnsan anatomiyası
Müəllif(lər): Ə.Əliyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyev
Nəşr ili: 2007
77) İnsan anatomiyası
Müəllif(lər): K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski
Nəşr ili: 1997
78) Heyvanların fiziologiyasından praktikum
Müəllif(lər): R.İ.Rzayev,V.İ.Fərzəliyev
Nəşr ili: 2014
79) Həşəratların ekoloji fiziologiyası
Müəllif(lər): Н.F. Quliyeva, İ.M. Səfərova
Nəşr ili: 2013
80) Genetikadan praktikum
Müəllif(lər): A.İsmayılov, M.Babayev, M.Məcidov, S.Nağıyev
Nəşr ili: 2002
81) Funksional qida məhsullarının texnologiyası
Müəllif(lər): Firuddin Cəfərov, Hasil Fətəliyev
Nəşr ili: 2014
82) Botanika
Müəllif(lər): İbrahimov A.Ş., Əliyev C.Ə. və b.
Nəşr ili: 2004
83) Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum
Müəllif(lər): Fətəliyev H.
Nəşr ili: 2013
84) Bitki fiziologiyası
Müəllif(lər): Qasımov N.A.
Nəşr ili: 2008
85) Bitki anatomiyası
Müəllif(lər): Qasımov N.A., Əliyeva N.Ş. və b.
Nəşr ili: 2010
86) Biotexnologiyanın əsasları
Müəllif(lər): Qənbərov X.Q., Abuşov R.A. və b.
Nəşr ili: 1994
87) Biologiyanın tədrisi metodikası
Müəllif(lər): Babayev M., Məcidov M.
Nəşr ili: 2005
88) Onurğasızlar zoologiyası
Müəllif(lər): Ağayev B., Zeynalova Z.
Nəşr ili: 2008
89) Baytarlıq təbabəti genetikası
Müəllif(lər): Mustafayev F. və b.
Nəşr ili: 2013
90) Cərrahi xəstəliklər
Müəllif(lər): Ağayev B.A.
Nəşr ili: 2000
91) Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)
Müəllif(lər): Əsgərov Aydın
Nəşr ili: 2006
92) Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)
Müəllif(lər): Əsgərov Aydın
Nəşr ili: 2005
93) Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı
Müəllif(lər): Sultanov H.A.
Nəşr ili: 1997
94) Dermato-venerologiya terminləri lüğəti
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1998
95) Loğmanlar yurdu
Müəllif(lər): Həmidov Ə.
Nəşr ili: 1991
96) Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)
Müəllif(lər): Əsgərov Aydın
Nəşr ili: 2008
97) Ali bitkilərin semantikasından məşğələləri
Müəllif(lər): Е.М.Qurbanov, Z.С.Məmmədova
Nəşr ili: 2010
98) Onurğasızlar zoologiyası
Müəllif(lər): Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F.
Nəşr ili: 2012
99) Afrikanın bioloji müxtəlifliyi
Müəllif(lər): Bağırov H., Mustafayev Q., Muradov A.
Nəşr ili: 2011
100) Göz xəstəlikləri
Müəllif(lər): Quliyeva Z.T., Zairova P.H.
Nəşr ili: 1987
101) Azərbaycanın təbiət abidələri
Müəllif(lər): Budaqov B.Ə.
Nəşr ili: 1990
102) Dəri və zöhrəvi xəstəliklər
Müəllif(lər): Hüseynzadə Qurban
Nəşr ili: 1998
103) Dənizlərin faunası (dəyirmiağızlılar və balıqlar)
Müəllif(lər): Abbasov H.S.
Nəşr ili: 1985
104) Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri
Müəllif(lər): Yusifov E., İsayev N., Əsgərov F.
Nəşr ili: 2007
105) African union handbook
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
106) Biodiversity srtategy and action plan
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1998
107) An atlas of New Zealand freshwater fish distributions
Müəllif(lər): McDowall R.M.? Richardson J.
Nəşr ili: 1986
108) Animal welfare in New Zealand
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
109) Биоэкологические основы культуры ореха грецкого и дуба каштано листного в Талыше
Müəllif(lər): Мустафаев М.Г.
Nəşr ili: 2012
110) Zeytun (Olea europaea) bitkisi
Müəllif(lər): Quliyev F.
Nəşr ili: 2006
111) Yeyinti məhsullannm laboratoriya müayinələri
Müəllif(lər): Mustafayev F.Ə., Rüstəmov E.Ə.
Nəşr ili: 2010
112) Xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının tətbiqi
Müəllif(lər): Nəbiyev Ə.Ə., Dostyari E.N.
Nəşr ili: 2010
113) Şəkərli diabet (tip 2) xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
114) Nərəkimilər-dinozavrların həməsrləri
Müəllif(lər): Palatnikov Q.M., Qasımov R.Q.
Nəşr ili: 2010
115) Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu
Müəllif(lər): Talıbov T., Bayramov L.
Nəşr ili: 2013
116) Dərman bədrənci
Müəllif(lər): İbadlı Oruc
Nəşr ili: 2009
117) Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları
Müəllif(lər): Qurbanov M.R.
Nəşr ili: 2010
118) Həna (Lawsonia)
Müəllif(lər): Hümbətov H.S.
Nəşr ili: 2011
119) Fitopatologiya
Müəllif(lər): Cəfərov İbrahim
Nəşr ili: 2012
120) Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
121) Bitki adları haqqında nə bilirsiniz?
Müəllif(lər): İbadlı O., Zərgərli A.
Nəşr ili: 2009
122) Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu
Müəllif(lər): Rzayev Elman
Nəşr ili: 2013
123) Basma (İndigofera)
Müəllif(lər): Hümbətov H. S.
Nəşr ili: 2012
124) Aqrar iqtisadçı alimlər
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012