Biologiya

1) Ali bitkilərin sistematikası (122.25 MB)
Müəllif(lər): Qurbanov Elşad Məcnun oğlu
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı
2) Onurğasızlar zoologiyası (117.67 MB)
Müəllif(lər): Quliyeva Hökümə Fərman qızı
Nəşr ili: 2024
Nəşriyyat: “Zərdabi Nəşr” MMC
3) Зоология беспозвоночных: конспект лекций (3.48 MB)
Müəllif(lər): Кулиева Хокума Фарман кызы
Nəşr ili: 2017
Nəşriyyat: "Zərdabi LTD" MMC
4) Учебное пособие по зоологии беспозвоночных (практикум с заданиями) (11.87 MB)
Müəllif(lər): Кулиева Х.Ф.
Nəşr ili: 2021
Nəşriyyat: "Zərdabi Nəşr" MMC
5) Практикум по физиологии человека и животных (6.30 MB)
Müəllif(lər): Алиев А.Г. и др.
Nəşr ili: 2023
Nəşriyyat: “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC
6) Müalicati-münfəridə (11.24 MB)
Müəllif(lər): Əbülhəsən əl-Maraği
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Nurlan
7) Yırtıcı göbələklər (2.18 MB)
Müəllif(lər): Mehdiyeva L.N.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
8) Зоология позвоночных (2.80 MB)
Müəllif(lər): Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев , В. В. Малахов
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
9) Вирусология (101.59 KB)
Müəllif(lər): Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В., Потехин А. А.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat:
10) Virusologiya (9.97 MB)
Müəllif(lər): X.Qənbərov, R.Abuşev
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
11) Urmiya hövzəsinin onurğalı heyvanlar (10.57 MB)
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, H.Qasimi
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Oğuz elli
12) Təbiətin sirrləri (15.17 MB)
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, A.Məmmədov
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm
13) Sirli kainatlı dünyamız (31.41 MB)
Müəllif(lər): M.Nəsibov, Ə.Əliyev,Ş.Məhərrəmov
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Şirvannəşr
14) Quşların qorunması (12.42 MB)
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, İ.Babayev
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Elm
15) Ornitologiya (20.83 MB)
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, Q.Məhərrəmova
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
16) Onurğalılar zoologiyasından praktikum (6.88 MB)
Müəllif(lər): R.İsmayılov, S.Cəfərova
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
17) Onurğalılar zoologiyası (32.38 MB)
Müəllif(lər): N.Sadıqov, T.Məmmədov, N.Tağıyev
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
18) Onurğalı heyvanların ekologiyası (16.30 MB)
Müəllif(lər): Q.Mustafayev, N.Sadıqov, T.Məmmədov
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
19) Mutagenez. Mutasiyanın analiz üsulları (11.92 MB)
Müəllif(lər): M.Babayev, M.Məcidov
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Təhsil
20) İnsan: Təbiət və Cəmiyyət (12.29 MB)
Müəllif(lər): D.E.Yusifov
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: Avropa
21) İmperator qartalı, Leşyeyən və çöl muymulu Azərbaycanda (2.72 MB)
Müəllif(lər): E.Sultanov, T.Kərimov
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Tusi
22) Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları (76.89 MB)
Müəllif(lər): Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Nafta-Press
23) Göbələklərin fiziologiyası (6.44 MB)
Müəllif(lər): L.N.Mehdiyev
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Bakı Universiteti nəşriyyatı
24) Əməl güzgüdür (10.85 MB)
Müəllif(lər): Q.Mustafayev
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Sabah
25) Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər (14.26 MB)
Müəllif(lər): Qərib Məmmədov
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Elm
26) Azərbaycanın böhran vəziyyətində olan quşları: Ağ durna, Çığırqan cüllüt və kiçik əyridimdik (1.54 MB)
Müəllif(lər): E.H.Sultanov, T.Ə.Kərimov, S.N.Mirzəyeva
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Tusi
27) Hidrobiologiya (24.39 MB)
Müəllif(lər): Ağamalıyev F.Q., Əliyev A.R., Süleymanova İ.Ə., Məmmədova A.Q.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
28) Genetika (6.51 MB)
Müəllif(lər): Həsənova S.Q., Qarayeva A.Q., Qədimov Ə.H., Şəfiyeva M.R.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
29) Entomologiyadan praktiki məşğələlər (3.80 MB)
Müəllif(lər): Hümbətov Ə.M., Əliyeva M.Q.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
30) Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası (1.19 MB)
Müəllif(lər): Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
31) Hirkan biosfer rezervatı (0 bytes)
Müəllif(lər): Yusifov E.F., Hacıyev V.C.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat:
32) Микробиология, вирусология и иммунология (677.39 KB)
Müəllif(lər): Царёва В. Н.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
33) Вирусология (1.69 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
34) Медицинская микробиология, вирусология, иммунология (53.60 MB)
Müəllif(lər): Л.Б. Борисов
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat:
35) Ветеринарная вирусология (1.72 MB)
Müəllif(lər): Барышников П.И.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: АГАУ
36) Микробиология с основами вирусологии (1.62 MB)
Müəllif(lər): Прудникова, С. В.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: ИПК СФУ
37) Молекулярная биололия клетки (32.81 MB)
Müəllif(lər): Б.Албертс, Д.Брей, Дж.Лъюис, М.Рэфф К.Робетс Дж.Уотсон
Nəşr ili:
Nəşriyyat:
38) Həşəratın sistematikası (0 bytes)
Müəllif(lər): Hümbətov Ə.,Əliyeva M.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: BUN
39) Mikologiya ( Dərslik) (7.49 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
40) İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum (6.46 MB)
Müəllif(lər): Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
41) Mikologiya (0 bytes)
Müəllif(lər): İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
42) İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum (6.71 MB)
Müəllif(lər): Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
43) İnsan və heyvan fiziologiyası (10.88 MB)
Müəllif(lər): Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
44) Zoologiya (13.43 MB)
Müəllif(lər): Şahtaxtinskaya Z.M.
Nəşr ili: 1974
Nəşriyyat: Maarif
45) Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli (1.62 MB)
Müəllif(lər): Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat:
46) Ekoloqların məlumat kitabı (8.51 MB)
Müəllif(lər): Məmmədov Q., Xəlilov M.
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Elm
47) Ekologiya, ətraf mühit və insan (10.78 MB)
Müəllif(lər): Məmmədov Q., Xəlilov M.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Elm
48) Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası (1.19 MB)
Müəllif(lər): Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
49) Bioloji məxfilik: Abşeron yarşmadasının təbiət abidələri (53.26 MB)
Müəllif(lər): Yusifov E., İsayeva N., Əsgərov F.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Nurlar
50) Sitologiya (7.26 MB)
Müəllif(lər): Əmirova F.C., Hüseynov M.B.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: R.N.Novruz-94
51) Onurğalı heyvanların ekologiyası (8.36 MB)
Müəllif(lər): Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A.
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
52) Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik) (24.99 MB)
Müəllif(lər): Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə.
Nəşr ili: 1999
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
53) Mikrobiologiya (1.86 MB)
Müəllif(lər): Qasımova H.S., Əhmədova F.R.
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
54) Ekologiyadan konspekt (8.36 MB)
Müəllif(lər): Mustafayev Qara
Nəşr ili: 1993
Nəşriyyat:
55) Хаzəriп əsrarəngiz balıqları (25.10 MB)
Müəllif(lər): Ə.Qasımov
Nəşr ili: 2003
Nəşriyyat: Ваshаг XXI
56) Insan anatomisi (3.06 MB)
Müəllif(lər): Ş.Turan Peştemalcı
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
57) Uşaq orqanizminin anatomiyası və fiziologiyasının yaş xüsusiyyətləri (3.85 MB)
Müəllif(lər): H.Əsədov, İ.Rəhimov, F.Əsədov
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Təhsil
58) Uşaq cərrahlığı (8.22 MB)
Müəllif(lər): Ə.Əlizadə
Nəşr ili: 1968
Nəşriyyat: Maarif
59) Ьmumi Histologiya (16.72 MB)
Müəllif(lər): Ə.Ə.Somadov
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
60) Ümumi dietologiyanın əsasları (2.74 MB)
Müəllif(lər): M.Qasımov, K. Qasımova
Nəşr ili: 1996
Nəşriyyat: Maarif
61) Ümumi Cərrahlıq (111.48 MB)
Müəllif(lər): Çərkəz Cəfərov
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Azərbaycan
62) Tibbi entomologiya (18.74 MB)
Müəllif(lər): H.F.Quliyeva
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
63) Təbiətşunaslığın əsasları (4.02 MB)
Müəllif(lər): R.Sultanov, Ə.Hüseynov, N.Cümşüdova
Nəşr ili: 2001
Nəşriyyat: Nasir
64) Təbiətdə maddələr dövranında mikroorqanizmlərin rolu (3.66 MB)
Müəllif(lər): H.Qasımova, İ.Babayeva
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
65) Stres və bitkilərin adaptasiyası (3.89 MB)
Müəllif(lər): R.T. Əliyev, M.Ə. Abbasov, V.R. Rəhimli.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat: ELm
66) Qidalanma və həzmin fiziologiyası (9.55 MB)
Müəllif(lər): Ə.Əliyev, A.Baxşalıyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyeva
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
67) Patoloji Fiziologiya (12.34 MB)
Müəllif(lər): Y.Məmmədov, C.Təqdisi, F.İslamzadə
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Müəllim
68) Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi (945.06 KB)
Müəllif(lər): P.Paşayev
Nəşr ili: 1977
Nəşriyyat: Maarif
69) Onurğasızlar zoologiyası (50.71 MB)
Müəllif(lər): V.A.Dogel
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: MBM
70) Onurğasızlar zoologiyası (12.99 MB)
Müəllif(lər): H.F.Quliyeva və b.
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
71) Onurğasızlar zoologiyası (25.61 MB)
Müəllif(lər): Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
72) İnstrumental analiz metodları (10.40 MB)
Müəllif(lər): R.Əliyeva, S.Hacıyeva, A.Hüseyinli
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm və təhsil
73) İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum (13.81 MB)
Müəllif(lər): Ə.Əliyev,F.Əliyeva, V.Mədətova
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
74) İnsan və heyvan fiziologiyası (25.56 MB)
Müəllif(lər): Ə.Əliyev, F.Əliyeva, V.Mədətova
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
75) İnsan və Həyat Fəlsəfəsi (2.28 MB)
Müəllif(lər): Əli Nuriyev
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
76) İnsan potensialı:əsas meyllər,reallıqlar,problemlər (7.36 MB)
Müəllif(lər): Ş.M.Muradov
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Elm
77) İnsan anatomiyası (12.18 MB)
Müəllif(lər): Ə.Əliyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyev
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: Bakı Universiteti
78) İnsan anatomiyası (5.60 MB)
Müəllif(lər): K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Təbib
79) Heyvanların fiziologiyasından praktikum (2.00 MB)
Müəllif(lər): R.İ.Rzayev,V.İ.Fərzəliyev
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
80) Həşəratların ekoloji fiziologiyası (12.52 MB)
Müəllif(lər): Н.F. Quliyeva, İ.M. Səfərova
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Bayramoğlu
81) Genetikadan praktikum (9.73 MB)
Müəllif(lər): A.İsmayılov, M.Babayev, M.Məcidov, S.Nağıyev
Nəşr ili: 2002
Nəşriyyat: Maarif
82) Funksional qida məhsullarının texnologiyası (4.12 MB)
Müəllif(lər): Firuddin Cəfərov, Hasil Fətəliyev
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
83) Botanika (23.52 MB)
Müəllif(lər): İbrahimov A.Ş., Əliyev C.Ə. və b.
Nəşr ili: 2004
Nəşriyyat: Sumqayıt
84) Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum (3.62 MB)
Müəllif(lər): Fətəliyev H.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm
85) Bitki fiziologiyası (22.82 MB)
Müəllif(lər): Qasımov N.A.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: BUN
86) Bitki anatomiyası (18.52 MB)
Müəllif(lər): Qasımov N.A., Əliyeva N.Ş. və b.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
87) Biotexnologiyanın əsasları (16.57 MB)
Müəllif(lər): Qənbərov X.Q., Abuşov R.A. və b.
Nəşr ili: 1994
Nəşriyyat: BUN
88) Biologiyanın tədrisi metodikası (11.99 MB)
Müəllif(lər): Babayev M., Məcidov M.
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Nurlar
89) Onurğasızlar zoologiyası (38.86 MB)
Müəllif(lər): Ağayev B., Zeynalova Z.
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Təhsil
90) Baytarlıq təbabəti genetikası (3.21 MB)
Müəllif(lər): Mustafayev F. və b.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Elm
91) Cərrahi xəstəliklər (115.13 MB)
Müəllif(lər): Ağayev B.A.
Nəşr ili: 2000
Nəşriyyat: Azərbaycan
92) Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti) (4.10 MB)
Müəllif(lər): Əsgərov Aydın
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Elm
93) Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti) (5.37 MB)
Müəllif(lər): Əsgərov Aydın
Nəşr ili: 2005
Nəşriyyat: Elm
94) Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı (5.84 MB)
Müəllif(lər): Sultanov H.A.
Nəşr ili: 1997
Nəşriyyat: Yazıçı
95) Dermato-venerologiya terminləri lüğəti (12.78 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Təbib
96) Loğmanlar yurdu (4.17 MB)
Müəllif(lər): Həmidov Ə.
Nəşr ili: 1991
Nəşriyyat: İşıq
97) Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti) (3.96 MB)
Müəllif(lər): Əsgərov Aydın
Nəşr ili: 2008
Nəşriyyat: Elm
98) Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri (11.00 MB)
Müəllif(lər): Е.М.Qurbanov, Z.С.Məmmədova
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: BUN
99) Onurğasızlar zoologiyası (25.57 MB)
Müəllif(lər): Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: BDU
100) Afrikanın bioloji müxtəlifliyi (16.57 MB)
Müəllif(lər): Bağırov H., Mustafayev Q., Muradov A.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat: Ziya
101) Göz xəstəlikləri (47.23 MB)
Müəllif(lər): Quliyeva Z.T., Zairova P.H.
Nəşr ili: 1987
Nəşriyyat: Maarif
102) Azərbaycanın təbiət abidələri (27.58 MB)
Müəllif(lər): Budaqov B.Ə.
Nəşr ili: 1990
Nəşriyyat: Elm
103) Dəri və zöhrəvi xəstəliklər (8.26 MB)
Müəllif(lər): Hüseynzadə Qurban
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat: Ozan
104) Dənizlərin faunası (dəyirmiağızlılar və balıqlar) (6.32 MB)
Müəllif(lər): Abbasov H.S.
Nəşr ili: 1985
Nəşriyyat:
105) Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri (0 bytes)
Müəllif(lər): Yusifov E., İsayev N., Əsgərov F.
Nəşr ili: 2007
Nəşriyyat: ADPU mətbəəsi
106) African union handbook (2.69 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2014
Nəşriyyat:
107) Biodiversity srtategy and action plan (640.86 KB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 1998
Nəşriyyat:
108) An atlas of New Zealand freshwater fish distributions (918.58 KB)
Müəllif(lər): McDowall R.M.? Richardson J.
Nəşr ili: 1986
Nəşriyyat:
109) Animal welfare in New Zealand (2.17 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2015
Nəşriyyat: MAF
110) Биоэкологические основы культуры ореха грецкого и дуба каштано листного в Талыше (6.64 MB)
Müəllif(lər): Мустафаев М.Г.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Издательский дом “Şərq-Qərb”
111) Zeytun (Olea europaea) bitkisi (260.39 KB)
Müəllif(lər): Quliyev F.
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat:
112) Yeyinti məhsullannm laboratoriya müayinələri (4.44 MB)
Müəllif(lər): Mustafayev F.Ə., Rüstəmov E.Ə.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm
113) Xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının tətbiqi (2.76 MB)
Müəllif(lər): Nəbiyev Ə.Ə., Dostyari E.N.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm
114) Şəkərli diabet (tip 2) xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol (1.16 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
115) Nərəkimilər-dinozavrların həməsrləri (2.73 MB)
Müəllif(lər): Palatnikov Q.M., Qasımov R.Q.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat:
116) Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu (25.85 MB)
Müəllif(lər): Talıbov T., Bayramov L.
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat:
117) Dərman bədrənci (496.13 KB)
Müəllif(lər): İbadlı Oruc
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat:
118) Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları (655.15 KB)
Müəllif(lər): Qurbanov M.R.
Nəşr ili: 2010
Nəşriyyat: Elm
119) Həna (Lawsonia) (2.06 MB)
Müəllif(lər): Hümbətov H.S.
Nəşr ili: 2011
Nəşriyyat:
120) Fitopatologiya (3.72 MB)
Müəllif(lər): Cəfərov İbrahim
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Elm
121) Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi (5.39 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006
Nəşriyyat: Elm
122) Bitki adları haqqında nə bilirsiniz? (2.36 MB)
Müəllif(lər): İbadlı O., Zərgərli A.
Nəşr ili: 2009
Nəşriyyat: Elm
123) Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu (23.49 MB)
Müəllif(lər): Rzayev Elman
Nəşr ili: 2013
Nəşriyyat: Qanun
124) Basma (İndigofera) (2.70 MB)
Müəllif(lər): Hümbətov H. S.
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: Elm və təhsil
125) Aqrar iqtisadçı alimlər (15.98 MB)
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2012
Nəşriyyat: