Biologiya

1) Yusifov E., İsayev N., Əsgərov F.
Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri
2) Abbasov H.S.
Dənizlərin faunası (dəyirmiağızlılar və balıqlar)
3) Hüseynzadə Qurban
Dəri və zöhrəvi xəstəliklər
4) Budaqov B.Ə.
Azərbaycanın təbiət abidələri
5) Quliyeva Z.T., Zairova P.H.
Göz xəstəlikləri
6) Bağırov H., Mustafayev Q., Muradov A.
Afrikanın bioloji müxtəlifliyi
7) Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F.
Onurğasızlar zoologiyası
8) Е.М.Qurbanov, Z.С.Məmmədova
Ali bitkilərin semantikasından məşğələləri
9) M.Babayev, M.Məcidov
Mutagenez. Mutasiyanın analiz üsulları
10) Q.Mustafayev, N.Sadıqov, T.Məmmədov
Onurğalı heyvanların ekologiyası
11) N.Sadıqov, T.Məmmədov, N.Tağıyev
Onurğalılar zoologiyası
12) R.İsmayılov, S.Cəfərova
Onurğalılar zoologiyasından praktikum
13) Q.Mustafayev, Q.Məhərrəmova
Ornitologiya
14) Q.Mustafayev, İ.Babayev
Quşların qorunması
15) M.Nəsibov, Ə.Əliyev,Ş.Məhərrəmov
Sirli kainatlı dünyamız
16) Q.Mustafayev, A.Məmmədov
Təbiətin sirrləri
17) Q.Mustafayev, H.Qasimi
Urmiya hövzəsinin onurğalı heyvanlar
18) X.Qənbərov, R.Abuşev
Virusologiya
19) Əsgərov Aydın
Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)
20) Həmidov Ə.
Loğmanlar yurdu
21)
Dermato-venerologiya terminləri lüğəti
22) Sultanov H.A.
Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalınmaz cərrahlığı
23) Əsgərov Aydın
Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)
24) Əsgərov Aydın
Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)
25) Ağayev B.A.
Cərrahi xəstəliklər
26) Mustafayev F. və b.
Baytarlıq təbabəti genetikası
27) Ağayev B., Zeynalova Z.
Onurğasızlar zoologiyası
28) Babayev M., Məcidov M.
Biologiyanın tədrisi metodikası
29) Qənbərov X.Q., Abuşov R.A. və b.
Biotexnologiyanın əsasları
30) Qasımov N.A., Əliyeva N.Ş. və b.
Bitki anatomiyası
31) Qasımov N.A.
Bitki fiziologiyası
32) Fətəliyev H.
Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum
33) İbrahimov A.Ş., Əliyev C.Ə. və b.
Botanika
34) Firuddin Cəfərov, Hasil Fətəliyev
Funksional qida məhsullarının texnologiyası
35) A.İsmayılov, M.Babayev, M.Məcidov, S.Nağıyev
Genetikadan praktikum
36) Н.F. Quliyeva, İ.M. Səfərova
Həşəratların ekoloji fiziologiyası
37) R.İ.Rzayev,V.İ.Fərzəliyev
Heyvanların fiziologiyasından praktikum
38) K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski
İnsan anatomiyası
39) Ə.Əliyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyev
İnsan anatomiyası
40) Ş.M.Muradov
İnsan potensialı:əsas meyllər,reallıqlar,problemlər
41) Əli Nuriyev
İnsan və Həyat Fəlsəfəsi
42) Ə.Əliyev, F.Əliyeva, V.Mədətova
İnsan və heyvan fiziologiyası
43) Ə.Əliyev,F.Əliyeva, V.Mədətova
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum
44) R.Əliyeva, S.Hacıyeva, A.Hüseyinli
İnstrumental analiz metodları
45) Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova
İnsan və heyvan fiziologiyası
46)
Aqrar iqtisadçı alimlər
47) Hümbətov H. S.
Basma (İndigofera)
48) Rzayev Elman
Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu
49) İbadlı O., Zərgərli A.
Bitki adları haqqında nə bilirsiniz?
50)
Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi
51) Ağamalıyev F.Q., Quliyeva H.F
Onurğasızlar zoologiyası
52) H.F.Quliyeva və b.
Onurğasızlar zoologiyası
53) V.A.Dogel
Onurğasızlar zoologiyası
54) P.Paşayev
Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi
55) Y.Məmmədov, C.Təqdisi, F.İslamzadə
Patoloji Fiziologiya
56) Ə.Əliyev, A.Baxşalıyev, Ş.Məhərrəmov, F.Əliyeva
Qidalanma və həzmin fiziologiyası
57) Cəfərov İbrahim
Fitopatologiya
58) Hümbətov H.S.
Həna (Lawsonia)
59) Qurbanov M.R.
Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları
60) İbadlı Oruc
Dərman bədrənci
61) Talıbov T., Bayramov L.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu
62) Palatnikov Q.M., Qasımov R.Q.
Nərəkimilər-dinozavrların həməsrləri
63)
Şəkərli diabet (tip 2) xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol
64) Nəbiyev Ə.Ə., Dostyari E.N.
Xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının tətbiqi
65) Mustafayev F.Ə., Rüstəmov E.Ə.
Yeyinti məhsullannm laboratoriya müayinələri
66) Quliyev F.
Zeytun (Olea europaea) bitkisi
67) Мустафаев М.Г.
Биоэкологические основы культуры ореха грецкого и дуба каштано листного в Талыше
68) R.T. Əliyev, M.Ə. Abbasov, V.R. Rəhimli.
Stres və bitkilərin adaptasiyası
69) H.Qasımova, İ.Babayeva
Təbiətdə maddələr dövranında mikroorqanizmlərin rolu
70) R.Sultanov, Ə.Hüseynov, N.Cümşüdova
Təbiətşunaslığın əsasları
71) H.F.Quliyeva
Tibbi entomologiya
72) Çərkəz Cəfərov
Ümumi Cərrahlıq
73) M.Qasımov, K. Qasımova
Ümumi dietologiyanın əsasları
74) Ə.Ə.Somadov
Ьmumi Histologiya
75) Ə.Əlizadə
Uşaq cərrahlığı
76) H.Əsədov, İ.Rəhimov, F.Əsədov
Uşaq orqanizminin anatomiyası və fiziologiyasının yaş xüsusiyyətləri
77) Ş.Turan Peştemalcı
Insan anatomisi
78) Ə.Qasımov
Хаzəriп əsrarəngiz balıqları
79)
Animal welfare in New Zealand
80) McDowall R.M.? Richardson J.
An atlas of New Zealand freshwater fish distributions
81)
Biodiversity srtategy and action plan
82)
African union handbook
83) Mustafayev Qara
Ekologiyadan konspekt
84) Qasımova H.S., Əhmədova F.R.
Mikrobiologiya
85) Abbasov H.S.,Mustafayev Q. T., Məmmədova S.Ə.,İsmayılov R.Ə.
Onurğalılar zoologiyası (Ali məktəblər üçün dərslik)
86) Mustafayev Q.T., Qarabəyli F.Z., Məhərrəmova N.A.
Onurğalı heyvanların ekologiyası
87) Əmirova F.C., Hüseynov M.B.
Sitologiya
88) Yusifov E., İsayeva N., Əsgərov F.
Bioloji məxfilik: Abşeron yarşmadasının təbiət abidələri
89) Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası
90) Məmmədov Q., Xəlilov M.
Ekologiya, ətraf mühit və insan
91) Məmmədov Q., Xəlilov M.
Ekoloqların məlumat kitabı
92) Ağazeynal, A.Qurbanzadə, Əlihəsən Ə.Həmzəyev
Bioekologiya: arealogiyası, dayanıqlı modeli
93) Şahtaxtinskaya Z.M.
Zoologiya
94) Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova.
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum
95) İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N.
Mikologiya
96) Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., Mədətova V.M
İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum
97) İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A, Mehdiyeva L.N.
Mikologiya ( Dərslik)
98) Hümbətov Ə.,Əliyeva M.
Həşəratın sistematikası
99) Б.Албертс, Д.Брей, Дж.Лъюис, М.Рэфф К.Робетс Дж.Уотсон
Молекулярная биололия клетки
100) Прудникова, С. В.
Микробиология с основами вирусологии
101) Барышников П.И.
Ветеринарная вирусология
102) Л.Б. Борисов
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология
103)
Вирусология
104) Царёва В. Н.
Микробиология, вирусология и иммунология
105) Yusifov E.F., Hacıyev V.C.
Hirkan biosfer rezervatı
106) Hacıyeva H.M., Məhərrəmov Ə.M., İsmayılov Q.K., Qafarova İ.V.
Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası
107) Hümbətov Ə.M., Əliyeva M.Q.
Entomologiyadan praktiki məşğələlər
108) Həsənova S.Q., Qarayeva A.Q., Qədimov Ə.H., Şəfiyeva M.R.
Genetika
109) Ağamalıyev F.Q., Əliyev A.R., Süleymanova İ.Ə., Məmmədova A.Q.
Hidrobiologiya
110) E.H.Sultanov, T.Ə.Kərimov, S.N.Mirzəyeva
Azərbaycanın böhran vəziyyətində olan quşları: Ağ durna, Çığırqan cüllüt və kiçik əyridimdik
111) Qərib Məmmədov
Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər
112) Q.Mustafayev
Əməl güzgüdür
113) L.N.Mehdiyev
Göbələklərin fiziologiyası
114) Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları
115) E.Sultanov, T.Kərimov
İmperator qartalı, Leşyeyən və çöl muymulu Azərbaycanda
116) D.E.Yusifov
İnsan: Təbiət və Cəmiyyət
117) Пиневич А. В., Сироткин А. К., Гаврилова О. В., Потехин А. А.
Вирусология
118) Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев , В. В. Малахов
Зоология позвоночных
119) Mehdiyeva L.N.
Yırtıcı göbələklər
120) Əbülhəsən əl-Maraği
Müalicati-münfəridə