Kimya

1) Kimya texnologiyası proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi
Müəllif(lər): Zeynalov N.Y.
Nəşr ili: 2016
2) Kimya texnologiyası prosesləri kinetikasının modelləşdirilməsi
Müəllif(lər): Zeynalov N.Y.
Nəşr ili: 2021
3) Fiziki kimya
Müəllif(lər): Cəfərov Y.İ.
Nəşr ili: 2021
4) Kimyəvi birləşmələrdə fotokimyəvi çevrilmə prosesləri və onların aradan qaldırılması yolları
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2021
5) Fiziki-kimyəvi tədqiqat metodları: elektron spektroskopiyasının nəzəri əsasları və onun tətbiqi metodları
Müəllif(lər): Cəfərova R.Ə.
Nəşr ili: 2021
6) Dizel yanacağının və onun aromatiksizləşdirilmiş və parafinsizləşdirilmiş fraksiyalarının maddə tərkibi
Müəllif(lər): E.B.Zeynalov, D.B.Tağıyev, Y.M.Nağıyev, E.R.Hüseynov, F.B.Nəzərov, Ə.B.Hüseynov
Nəşr ili: 2022
7) Dizel yanacağının komponent tərkibi
Müəllif(lər): Yoxdur
Nəşr ili: 2022
8) Yarımkeçiricilər kimyası
Müəllif(lər): T.İlyaslı, F.Sadıqov, M.Allazov, E.Əliyev
Nəşr ili: 2004
9) Ьzvi kimya
Müəllif(lər): Ə.İsmayılov, İ.İsmayılova, S.Qarayev
Nəşr ili: 2005
10) Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası
Müəllif(lər): S.Novruzov
Nəşr ili: 2007
11) Ьzvi kimya praktikum
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
12) Ümumiləşmiş funksiyalar və korrekt sərhəd məsələləri
Müəllif(lər): N.Sьleymanov
Nəşr ili: 2007
13) Ümumi kimyanın əsasları
Müəllif(lər): V.Abbasov, A.Məhərrəmov, M.Babanlı
Nəşr ili: 2000
14) Ьmumi kimya kursu
Müəllif(lər): Ya.A.Uqay
Nəşr ili: 2004
15) Ьmumi kimya kursu
Müəllif(lər): T.İlyasov, M.Babanlı
Nəşr ili: 2002
16) Tətbiqi elektrokimyadan praktikum
Müəllif(lər): N.Şəmilov, S.Mirzəyeva, G.Vəliyeva
Nəşr ili: 2012
17) Radiasiya kimyası
Müəllif(lər): L.Məmmədova, T.İlyaslı
Nəşr ili: 2007
18) Qeyri-üzvi kimya texnologiyası
Müəllif(lər): S.Novruzov
Nəşr ili: 2007
19) Polimer kimyası
Müəllif(lər): N.Ləzgiyev, R.Göyüşov
Nəşr ili: 2005
20) Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası
Müəllif(lər): E.Məsimov, T.Mürsəlov
Nəşr ili: 2006
21) Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum
Müəllif(lər): F.Səmədov
Nəşr ili: 2011
22) Neft yağlarının istehsalı proseslərinin nəzəri əsasları
Müəllif(lər): M.Bayramov, H.Hacıyev, M.Mirzəyev, İ. Məmmədov
Nəşr ili: 2007
23) Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları
Müəllif(lər): R.Əliyeva, S.Hacıyeva,F.Çıraqov
Nəşr ili: 2012
24) Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları
Müəllif(lər): R.Əliyeva, S.Hacıyeva,F.Çıraqov
Nəşr ili: 2012
25) Nanotexnologiya
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəmov, M.Ramazanov
Nəşr ili: 2007
26) Məhlulların fiziki-kimyəvi xassələri
Müəllif(lər): E.Məsimov
Nəşr ili: 2008
27) Makromolekul məhlullarında işığın səpilməsi
Müəllif(lər): E.Məsimov, V.Prudko, R.Mahmudov
Nəşr ili: 2007
28) Kimyanın inkişaf tarixinin bəzi aspektləri
Müəllif(lər): J.Seyfullayeva, T.İlyaslı
Nəşr ili: 2002
29) Kimyadan olimpiada məsələlər
Müəllif(lər): M.Abbasov, T.Mahmudov, N.Abışov
Nəşr ili: 2009
30) Kimyadan olimpiada məsələləri
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəmov
Nəşr ili: 1998
31) Kimyadan 500 məsələ
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəmov
Nəşr ili: 2010
32) Kimya
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəmov
Nəşr ili: 2007
33) Karbohidrogen
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəmov
Nəşr ili: 2012
34) Azərbaycan kimyaçıları
Müəllif(lər): Abel Məhərrəmov, Mirzə Allahverdiyev, Rəfiqə Əliyeva
Nəşr ili: 1998
35) Analitik Kimya
Müəllif(lər): A.Ə.Verdizadə, N.A.Verdizadə
Nəşr ili: 2002
36) Ümumi kimyadan mühazirə mətnləri
Müəllif(lər): T.M.İlyaslı
Nəşr ili: 2014
37) Ьmumi kimya
Müəllif(lər): G.Ə.Qurbanova
Nəşr ili: 2001
38) Qeyri ьzvi biokimya
Müəllif(lər): İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M.
Nəşr ili: 2008
39) Qeyri-üzvi kimya elementlər kimyası
Müəllif(lər): T.M.İlyaslı, J.M.Seyfullayeva
Nəşr ili: 2009
40) Qeyri üzvi kimya: elementlər kimyası
Müəllif(lər): İlyaslı T.M., Seyfullayeva J.M.
Nəşr ili: 2009
41) Nobel mükafatı laureatları: Görkəmli kimyaçılar
Müəllif(lər): Xəlilli Ə.
Nəşr ili: 2003
42) Kimyanın tədrisində görkəmli alimlərin həyat-yaradıcılığına dair materialların öyrədilməsi
Müəllif(lər): Xəlilov Ə., Əzizov Ə.
Nəşr ili: 2000
43) Kimyadan mühazirə
Müəllif(lər): Qurbanova G.Ə.
Nəşr ili: 2013
44) Kimya tədrisi üsulu praktikumu
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2008
45) Elementlər kimyası
Müəllif(lər): Seyfullayeva J.M., İlyaslı T.M.
Nəşr ili: 2004
46) Free energy calculations:Theory and Applications in Chemistry and Biology
Müəllif(lər): Ch. Chipot, A. Pohorille
Nəşr ili:
47) Advances in chemical physics
Müəllif(lər): Stuart A. Rice
Nəşr ili:
48) Chemistry of petrochemical processes
Müəllif(lər): Sami Matar, Lewis F. Hatch
Nəşr ili: 2000
49) Вся химия в 50 таблицах
Müəllif(lər): Стахеев А.Ю.
Nəşr ili: 1998
50) Физические и химические свойства глицерина
Müəllif(lər): Рахманкулов Д.Л., Кимсанов Б.Х., Чанышев Р.Р.
Nəşr ili: 2003
51) Chemoinformatics: A Textbook
Müəllif(lər): Johann Gasteiger, Thomas Engel
Nəşr ili: 2003
52) Quantum-mechanical prediction of thermochemical data
Müəllif(lər): Jerzy Cioslowski
Nəşr ili: 2002
53) Modern computational physical cehmistry
Müəllif(lər): Jorge Llano
Nəşr ili: 2004
54) Molecular modelling principles and applications
Müəllif(lər): Andrew R.Leach
Nəşr ili: 2001
55) Applied parameter estimation for chemical engineers
Müəllif(lər): Englezos P., Kalogerakis K.
Nəşr ili: 2001
56) Computational chemistry. A Practical Guide for Applying Techniques to Real-World Problems
Müəllif(lər): David C. Young
Nəşr ili: 2001
57) Computational chemistry using the PC
Müəllif(lər): Donald W. Rogers
Nəşr ili: 2003
58) Modelling molecular structures. Second edition
Müəllif(lər): Alan Hinchliffe
Nəşr ili: 2000
59) Quantum systems in chemistry and physics. Volume 1 Basic Problems and Model Systems
Müəllif(lər): Alfonso Hernбndez-Laguna, Jean Maruani, RoyMcWeeny, Stephen Wilson
Nəşr ili: 2000
60) Лабораторный практикум по химической термодинамике
Müəllif(lər): Беляев Б.А., Зобнина А.Н., Минина Н.Е., Ткаченко О.Ю.
Nəşr ili: 2002
61) Inorganic and organometallic polymers
Müəllif(lər): Ronald D. Archer
Nəşr ili: 2001
62) Modern Analytical Chemistry
Müəllif(lər): David Harvey
Nəşr ili: 2000
63) Fundamentals of UV-visible spectroscopy
Müəllif(lər): Tony Owen
Nəşr ili: 1996
64) Visions of the Future: Chemistry and Life Science
Müəllif(lər): Thompson J.Michael
Nəşr ili: 2001
65) Kings Chemistry Survival Guide
Müəllif(lər): Jared B. Ledgard
Nəşr ili: 2003
66) Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2000
67) A textbook of modern toxicology
Müəllif(lər): Ernest Hodgson
Nəşr ili: 2004
68) Forensic Investigation of Clandestine Laboratories
Müəllif(lər): Donnell R. Christian
Nəşr ili: 2004
69) Introduction to enviromental analysis
Müəllif(lər): Roger N. Reeve
Nəşr ili: 2002
70) Basic training in chemistry
Müəllif(lər): Steven L.Hoenig
Nəşr ili: 2002
71) Физическая химия Электрохимия Химическая кинетика и катализ
Müəllif(lər): редактор проф. Краснов К.С.
Nəşr ili: 2001
72) Физические методы исследования в химии
Müəllif(lər): Пентин Ю.А., Вилков Л.В.
Nəşr ili: 2003
73) Химия нефти и газа
Müəllif(lər): под ред. проф. В.А.Проскурякова А.Н.Драбкина
Nəşr ili: 1995
74) Химия в задачах
Müəllif(lər): Литвинова Т.Н., Мельникова Е.Д., Соловьёва М.В. и др.
Nəşr ili: 2009
75) Занимательная коллоидная химия
Müəllif(lər): Зимон А.Д.
Nəşr ili: 2002
76) Нанохимия
Müəllif(lər): Сергеев Г.Б.
Nəşr ili: 2003
77) Физическая химия Строение вещества Термодинамика
Müəllif(lər): редактор проф. Краснов К.С.
Nəşr ili: 2001
78) Поверхностно-активные вещества Синтез, свойства, анализ, применение
Müəllif(lər): Ланге К.Р.
Nəşr ili: 2005
79) Занимательные задания и эффектные опыты по химии
Müəllif(lər): Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Nəşr ili: 2002
80) Занимательные опыты по химии
Müəllif(lər): Алексинский В.Н.
Nəşr ili: 1995
81) Занимательные опыты по химии
Müəllif(lər): Алексинский В.Н.
Nəşr ili: 1995
82) Коллоидная химия
Müəllif(lər): Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П.
Nəşr ili: 2004
83) Забавные химические опыты
Müəllif(lər): Репьев С.
Nəşr ili: 1998
84) Физическая химия
Müəllif(lər): Стромберг А.
Nəşr ili: 2001
85) Химия древесные
Müəllif(lər): Евстигнеев Э.
Nəşr ili: 2007
86) Техника лабораторного эксперимента в химии.
Müəllif(lər): Степин Б.Д.
Nəşr ili: 1999
87) Элементарный курс физической химии.
Müəllif(lər): Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Nəşr ili: 2001
88) Химия и микробиология воды.
Müəllif(lər): Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Nəşr ili: 2002
89) Краткий курс коллоидной химии.
Müəllif(lər): Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Nəşr ili: 2003
90) Избранные разделы общей и неорганической химии.
Müəllif(lər): Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Nəşr ili: 2002
91) Введение в теорию технологических процессов.
Müəllif(lər): Кутолин С.А., Писиченко Г.М.
Nəşr ili: 2002
92) Методы исследования структуры и свойств полимеров. Учебное пособие
Müəllif(lər): Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т.
Nəşr ili: 2002
93) Химическая гидродинамика Справочное пособие
Müəllif(lər): Кутепов А.М., Полянин А.Д. и др.
Nəşr ili: 1996
94) Нанокристаллические материалы: Методы получения и свойства
Müəllif(lər): Гусев А.И.
Nəşr ili: 1998
95) Занимательные задания и Эфекктные опыты по химии
Müəllif(lər): Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.
Nəşr ili: 2002
96) УФ-спектроскопия биологических макромолекул (учебно-методическое пособие)
Müəllif(lər): Карнаухова Л.И., Тупицын Е.Н.
Nəşr ili: 2002
97) Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиеническихисследованиях
Müəllif(lər): Ермаченко Л.А.
Nəşr ili: 1997
98) Аналитическая химия Химические методы анализа
Müəllif(lər): редактор О.М.Петрухин
Nəşr ili: 1993
99) Введение в спектрокопические методы анализа. Оптические методы анализа
Müəllif(lər): Гармаш А.В.
Nəşr ili: 1995
100) Атомная и молекулярная спектраскопия
Müəllif(lər): Ельяшевич М.А.
Nəşr ili: 2001
101) Спектроскопия органических веществ
Müəllif(lər): Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М.
Nəşr ili: 1992
102) Спектрофотометрия: Методическая разработка к спецпрактикуму "Экспериментальные методы химической кинетики"
Müəllif(lər): Леенсон И.А.
Nəşr ili: 2006
103) Определение концентрации веществ при помощи спектрофотометрии: Руководство к лабораторной работе
Müəllif(lər): Кочубей В.И.
Nəşr ili: 2008
104) Вся химия в 50 таблицах
Müəllif(lər): Стахеев А.Ю.
Nəşr ili: 1998
105) Элементы
Müəllif(lər): Эмсли Дж.
Nəşr ili: 1993
106) Химия Пособие-репетитор для поступающих в вузы
Müəllif(lər): Егоров А.С., ШАцкая К.П., Иванченко Н.М, и др.
Nəşr ili: 2003
107) Polimer materiallari ьзьn antioksidantlar
Müəllif(lər): Zeynalov E.B.
Nəşr ili: 2009
108) Kristolografiya və kristallokimya
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.M., Çıraqov M.İ, Rəhimov K.Q., Şirinova A.F.
Nəşr ili: 2008
109) Polimerlərin fiziki kimyası
Müəllif(lər): Məsimov E.Ə.
Nəşr ili: 2010
110) Переработка высокожелезистых сульфидных свинцовых концентратов
Müəllif(lər): Ахмедов М.М., Теймурова. З.А.
Nəşr ili: 2008
111) Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundov
Nəşr ili: 2008
112) Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.M., Nəsibov Ş.S., Allahverdiyev M.Ə.
Nəşr ili: 2009
113) Üzvi birləşmələrin adlandırılması (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)
Müəllif(lər): A.M.Məhərrəməv, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov.
Nəşr ili: 2009
114) Üzvi kimya sual və cavablarda
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə.
Nəşr ili: 2008
115) Нефтехимия и нефтепереработка
Müəllif(lər): Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф.
Nəşr ili: 2009
116) Kimyəvi rabitə
Müəllif(lər): Quliyev T.N.
Nəşr ili: 2008
117) Radiasiya kimyası.(qısa kurs)
Müəllif(lər): Məmmədova L., İlyaslı T., Bağıyeva M.
Nəşr ili: 2007
118) Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.M., Allahverdiyev M.Ə.
Nəşr ili: 2009
119) Qeyri-ьzvi kimya
Müəllif(lər): Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Abbasov M.M., Babanlı M.V.,Tağıyeva A.M.
Nəşr ili: 2001
120) Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
Müəllif(lər): O.Əkbərov, A.Əzizov, E.Əkbərov
Nəşr ili: 2007
121) Vəsfi kimya yarımmikroanaliz kursu
Müəllif(lər): Alekseyev V.
Nəşr ili: 1998
122) Ьzvi kimyadan praktikum
Müəllif(lər): Əliyev E.
Nəşr ili: 1998
123) Ьzvi boyaqlar
Müəllif(lər): İ.Əliyev, Ə.Quliyev
Nəşr ili: 2011
124) Ьzvi boyaqlar
Müəllif(lər): İ.Əliyev, Ə.Quliyev
Nəşr ili: 2005
125) Ьmumi kimya
Müəllif(lər): G.Ə. Qurbanova
Nəşr ili: 2001
126) Ьmumi kimya
Müəllif(lər): Ə.Əliyev
Nəşr ili: 2007
127) Ьmumi kimya
Müəllif(lər): Ə.Əliyev
Nəşr ili: 2005
128) Torpaq kimyası
Müəllif(lər): Arif Hьseynov, Namiq Hьseynov
Nəşr ili: 2012
129) Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları
Müəllif(lər): Asəf Quliyev
Nəşr ili: 2003
130) Qeyri-ьzvi kimya
Müəllif(lər): H.R.Qurbanov
Nəşr ili: 2008
131) Qeyri-ьzvi kimya
Müəllif(lər): Ə.B.Əliyev
Nəşr ili: 2005
132) Qeyri-ьzvi kimya
Müəllif(lər): Ə.B.Əliyev
Nəşr ili: 2007
133) Optiki analiz metodlarından praktikum
Müəllif(lər): R.Ə.Əliyeva, A.Q.Hüseynli
Nəşr ili: 2001
134) Nümunənin çəkisinin götürülməsi və analizi
Müəllif(lər): R.Ə.Əliyeva, S.R.Hacıyeva
Nəşr ili: 2009
135) Nanokimyaya giriş
Müəllif(lər): Abbasov Vaqif
Nəşr ili: 2007
136) Koordinasiya kimyasının əsasları
Müəllif(lər): A.M.Abdullayev,T.M.İlyaslı
Nəşr ili: 2007
137) Qida məhsullarının biokimyası
Müəllif(lər): Ə.Ə.Nəbiyev, E.Ə.Moslemzadeh
Nəşr ili: 2008
138) Bərk cisimlərin nəzəriyyəsi
Müəllif(lər): B.M.Əsgərov
Nəşr ili: 2013
139) Kimyəvi kinetika və kataliz
Müəllif(lər): E.Əhmədov, N.Rzayeva
Nəşr ili: 2005
140) Kimyanın tədrisi metodikası
Müəllif(lər): R.Əliyev, Ə.Əzizov
Nəşr ili: 2006
141) Kimya praftikumu
Müəllif(lər): S.Ə.Həsənova, V.S.Ramazanov
Nəşr ili: 2013
142) Katalizator və adsorbentlərin hazırlanma texnologiyası
Müəllif(lər): Əcəmov K.Y., Bağırova N.N.,Məmmədxanova S.Ə., Hüseynova E.Ə.
Nəşr ili: 2011
143) Bioloji kimya (statika)
Müəllif(lər): Quliyev A.Ə., Həsənov T.H. və b.
Nəşr ili: 2004
144) Bioloji kimya
Müəllif(lər): Yusifov N.M., Daşdəmirov K.Ş.
Nəşr ili: 2012
145) Biokimyanın əsasları
Müəllif(lər): Qarayev S.F., Məmmədova P.Ş. və b.
Nəşr ili: 2002
146) Bərk cisimlər kimyası
Müəllif(lər): Quliyev T.N., İlyaslı T.M.
Nəşr ili: 2010
147) Analitik kimyaya giriş
Müəllif(lər): Emre Dцlen
Nəşr ili: 2002
148) Analitik kimyanın əsasları
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
149) Analitik kimyanın əsasları
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
150) Analitik kimyadan praktikum
Müəllif(lər): Əliyeva R., Çıraqov F., Hüseynov F.
Nəşr ili: 2004
151) Analitik kimya
Müəllif(lər): Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Məlikov Ə.A.
Nəşr ili: 2009
152) Analitik kimya
Müəllif(lər): İnci Biryol
Nəşr ili: 1995
153) Analitik kimya temel kavramlar
Müəllif(lər): Şahinde Demirci
Nəşr ili: 1998
154) Analitik kimya
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2009
155) Ətraf mühitin kimyası
Müəllif(lər): Mцvsьmov E., Quliyeva L.
Nəşr ili: 2010
156) Əsas üzvi və neft kimyası
Müəllif(lər): Rüstəmov M.İ., Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M. və b.
Nəşr ili: 2003
157) Enzimologiyanın əsasları
Müəllif(lər): Quliyev A.Ə., Ömərova S.N.
Nəşr ili: 2010
158) Azot üzvi birləşmələri
Müəllif(lər): Məhərrəmov A.M., Rəhimova A.Q., Rəhimov A.A., Şıxəliyev N.Q.
Nəşr ili: 2010
159) Ьmumi kimya
Müəllif(lər): Əlbəndov Ə.A.
Nəşr ili: 2011
160) Ekoloji kimya
Müəllif(lər): Abbasov V.M., Əliyeva R.Ə., Səlimova N.Ə., Abbasov M.M., Babayev Ə.İ., Əsgərov F.S., Abbasov Ş.M.
Nəşr ili: 2003
161) Ekoloji kimyaya giriş
Müəllif(lər): Abbasov V.M., Səlimova N.Ə., Babayev Ə.İ., Abbasov M.M.
Nəşr ili: 2002
162) Chemistry
Müəllif(lər): Abbasov A.Q., İmanov S.X.
Nəşr ili: 1977
163) Chemistry
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2007
164) An introduction to medical chemistry
Müəllif(lər): Patrick G.
Nəşr ili: 1995
165) Introduction to computational chemistry
Müəllif(lər): Frank Jensen
Nəşr ili: 2006
166) General chemistry-principles, patterns and applications
Müəllif(lər):
Nəşr ili:
167) The Free High School Science Texts: A Textbook for High School Students Studying Chemistry.
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2005
168) Essentials of computational chemistry
Müəllif(lər): Christopher J. Cramer
Nəşr ili: 2004
169) Lange's handbook of chemistry
Müəllif(lər): John A. Dean
Nəşr ili: 1999
170) Computational chemistry using the PC
Müəllif(lər): Rogers, Donald
Nəşr ili: 1994
171) Computational chemistry
Müəllif(lər): David C. Young
Nəşr ili: 2001
172) Modern inoragnic chemistry
Müəllif(lər): Chambers C., Holliday A.K.
Nəşr ili: 1975
173) Analitical chemistry
Müəllif(lər): William T. Hall
Nəşr ili: 1916
174) Qeyri-su mühitində titrləmə
Müəllif(lər): Rzayev Bayram
Nəşr ili: 2003
175) Hidroböhran, hidromünaqişələr və hidrostrategiya
Müəllif(lər): Qurbanov Araz
Nəşr ili: 2013
176) Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın üç bucağı
Müəllif(lər):
Nəşr ili: 2006