Əziz oxucular!

Bakı Dövlət Universitetinin Elektron Kitabxanasının rəsmi saytına xoş gəlmisiniz! Rəsmi sayt vasitəsilə sutkanın 24 saatı müddətində dünyanın istənilən nöqtəsində yerləşən qeyri-məhdud sayda oxuculara eyni zamanda informasiya xidməti göstıriləcək, Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi məqsədilə virtual sərgilər təqdim ediləcək. Virtual sərgilər Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasına, Ermənilərin absurd "dənizdən-dənizə" arzularından qaynaqlanan, tarixin saxtalaşdırılmasına, Azərbaycan və digər Qafqazxalqlarının mədəni sərvətlərinin mənimsədilməsinə, əsasız topaq iddiasına əsaslanan məkrli siyasətinin ifşasına, xüsusilə Dağlıq Qarabağ və qondarma erməni soyqırımı haqqında yalanlarının təkzib edilməsinə, erməni vandalizmini və vəhşiliklərini mütərəqqi ictimaiyyətə catdırılmasına xidmət edəcəkdir.
Elektron kitabxananın informasiya ehtiyatları ilə komplektləşməsi əsasən oxucu sorğusu əsasında həyata keçiriləcək. Buna görə də oxuculardan xahiş olunur ki, ödənilməyən informasiya tələbatları haqda məlumat versinlər.

Yalnız təhsil, bilik və texnologiya bütün bəşəriyyətin aparıcı qüvvəsidir.

İLHAM ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti