Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri [Mətn] /tərc. ed. Ş. Mirbağırova, A. Məmmədova; tərt. ed. C. Nağıyev, S. Mustafayev/- B.: Öndər, 2005.- 280 s.

 Britaniya adalarının xalq nağılları [Mətn] /ingiliscədən tərcümə edənlər və ön sözün müəllifləri. Şahin Xəlilli, Zakir Səfəroğlu; red. Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s.

  Dode Alfons. Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları [Mətn] /Dode Alfons Dode; Tərcümə edən: Ə. Ağayev; C. Bağır; Ön sözün müəllifləri: C. Nağıyev; Q. Quliyev.- B.: Öndər, 2005.- 448 s.

 Elladanın qəhrəmanları [Mətn].-B.: Öndər, 2004.- 152 s.

 Kuper Ceyms Fenimor. Sonuncu mogikan [Mətn]: [Roman] /Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s. 

 Keroll Lüis. Alisa möcüzələr ölkəsində; Mauqli; Cəsur Joanın qəribə macəraları [Mətn] /Lüis Keroll; Redyard Kiplinq; Joze Qomes Ferreyra; Tərc. ed. A.İbrahimov; M.Əfəndiyev; C.Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.- 448 s. 

 Koster Şarl de. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi [Mətn]: Onların Flandriya və başqa ellərdəki şücaəti, qoçaqlığı, məzəli macəraları /Şarl de Koster; Tərcümə edən: B. Musayev.- B.: Öndər, 2005.- 656 s.

 Rable Fransua. Qarqantua və pantaqruel [Mətn] /Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005. -304 s.

 Rus uşaq ədəbiyyatı [Mətn] /tərtib edəni və red. C Nağıyev; ön sözün müəllifi: Ə. Əliyev.-I kitab.- B.: Öndər, 2005.- 328 s.

 Rus uşaq ədəbiyyatı [Mətn] /Tərtib edəni və red.: C Nağıyev, S. Mustafayev.- II kitab.- B.: Öndər, 2005. -392 s.