Amadu Jorji. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /J.Amodu; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlfioğlu; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 621, [2] s. 

 Andersen Hans Kristian. Nağıllar [Mətn] /Hans Kristian Andersen; tərcümə edən. M.Rzaquluzadə; ön sözün müəllifi. Şahin Xəlilli.-B.: Öndər, 2004. -160 s.

  Aristotel. Poetika [Mətn] /Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb , 2006.-120 s.

   Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.- 504 s.

   Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.- 384 s.

  Balzak Onore de. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /O. de Balzak; Tərc. edəni. M.Rəfili Bakı : Şərq-Qərb , 2006. 408 s.

  Barto Aqniya. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.L.Barto; rus dilindən tərc. ed. T.Mahmud, H.Ziya, M.İsgəndərzadə, Z.Sarıtorpaq.- B.: 2007.- 184 s.

  Bayron Corc Qordon. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ç.Q. Bayron; tərcüməçi. A. Aslanov və b..- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 224 s.

  Blok Aleksandr Aleksandroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.A.Blok; Rus dilindən tərcümə ed. E.Borçalı, C.Novruz, T.Mahmud, İ.İsmayılzadə; Ön söz. C.Novruz.- B.: Şərq-Qərb, 2007. - 144 s.

  Bualo. Poeziya sənəti [Mətn] /Bualo; Tərcümə edən və ön söz. Ə.Ağayev. B.: Şərq-Qərb, 2006.- 112 s. 

 Bulqakov Mixail Afanasyeviç. Master və Marqarita [Mətn] /A.M. Bulqakov; Rus dilindən tərc. S. Budaqlı.- B: Şərq-Qərb, 2006. -376 s

  Bunin İvan Alekseyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.A.Bunin; rus dilindən tərcümə edəni. H.Şərif.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 456 s.

  Cami Əbdürrəhman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əbdürrəhman Cami; fars dilindən tərc. ed. Mübariz Əlizadə, Rəhim Sultanov B.: Öndər, 2004.- 320 s.

  Covanyoli Rafaello. Spartak [Mətn]: [Roman] /Rafaello Covanyoli; Tərcümə ed. B.Musayev; Ön sözün müəll. Ə.Ağayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 584 s.

 Çapek Karel. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Karel Çapek; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri B.: Şərq-Qərb, 2006.- 160 s.

 Çexov Anton Pavloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A. P. Çexov; tərc. ed. R. Ağayev, K. Ziya, N. Rəfibəyli, M. İbrahimov, Ş. Abbasov.-B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.             

  Çukovski Korney İvanoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.İ.Çukovski; rus dilindən tərc. ed. T.Elçin, Ə.Şükürlü.- B.: Şərq- Qərb, 2007.

    Dante Aligyeri. İlahi komediya [Mətn] /Aligyeri Dante; Tərcümə edəni. Əliağa Kürçaylı; Ön sözün müəllifi və redaktoru. Əkbər Ağayev.- B.: Öndər, 2004.- 592 s.

  Defo Daniel. Robinzon Kruzo [Mətn] /Daniel Defo; Ruscadan tərcümə edəni. Əkbər Ağayev; Red. Reyhan Salamova.- B.: Öndər, 2004.-464 s.

 Dəhləvi Əmir Xosrov. Şirin və Xosrov [Mətn] /Ə.X. Dəhləvi; Tərcümə ed., ön sözün və şərhlərin müəl. A.Sarovlu.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 248 s.

 Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar [Mətn]/F.M.Dostoyevski; rus dilindən tərc. ed. B.Musayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 374, [2] s.

 Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Cinayət və cəza [Mətn]/F.M.Dostoyevski; Tərt. ed. və ön sözün müəllifi. M.Qocayev.- B.: Öndər, 2004.- 560 s., 1 portr.

 Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. İdiot [Mətn]: [Roman] /F.M.Dostoyevski; tərcümə ed. H.Şərif; [Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 728 s.

  Drayzer Teodor. Kerri bacı [Mətn]: [roman] /T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır/-B.: Avrasiya press, 2006.- 472 s.

  Drayzer Teodor. Cenni Herhardt [Mətn] /T.Drayzer; Tərcümə edəni. C.Bağır.- B.: Avrasiya press, 2006. - 360 s.

  Düma Aleksandr. Üç müşketyor [Mətn] /A.Düma; Tərcümə edənlər. M.Rzaquluzadə, B.Musayev.- B.: Öndər, 2004.- 600 s.

 Esxil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /tərt. ed. Ə. Sultanlı; red. T. Novruzov; [tərc. edən. R. Rza, Ə. Məmmədxanlı, Ə. Sadiq; buraxılışa məsul.U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 200 s.

  Fikrət Tofiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /T. Fikrət.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-176 s.

 Firdovsi Əbdülqasim Həsən ibn Əli Tusi. Şahnamə [Mətn] /Əbülqasim Firdovsi; Tərcümə edən, ön sözün və izahlarin i: M. Əlizadə; Red.: B. Azəroğlu, M. Sultanov, A. Sarovlu.- B.: Öndər, 2004.- 432 s.

 Fonvizin Denis İvanoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /D. İ. Fonovizin; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -160 s.

 Gete Yohann Volfqanq. Faust [Mətn] /Yohann Volfqanq Gete; Tərcümə edən. Əhməd Cəmil; Red. M.Rzaquluzadə.- B.: Öndər, 2004.- 560 s.

 Güntəkin Rəşad Nuri.Dodaqdan qəlbə [Mətn]: [roman]/R.N.Güntəkin; Nəşrə hazırlayan: M.Axundov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 280 s.      

  Güntəkin Rəşad Nuri. Çalıquşu [Mətn]: [roman] /R.N.Güntəkin; tərcümə edən və ön sözün müəllifi: M.Rzaquluzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 376 s.

 Hamsun Knut. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.Hamsun; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Qocabəyli; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 573, [2] s. 

 Haşek Yaroslav. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Tərtib edən və ön sözün müəllifi. Elçin Mehri.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 320 s.

 Heminquey Ernest. Əcəl zəngi [Mətn]/E.Heminquey; Tərcümə. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya press, 2006.- 470 s.

 Nazim HikmətSeçilmiş əsərləri [Mətn]/N.Hikmət; tərtib edəni. A.Babayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 495 s.

 Homer. İliada [Mətn] /Homer; Tərcümə edəni: Mikayıl Rzaquluzadə; Ön sözün i: Qorxmaz Quliyev.- B.: Öndər, 2004.-528 s.

 Homer. Odisseya [Mətn] /Homer; Tərcümə edən: Ə.Ziyatay; Ön sözün i: Q.Quliyev.- B.: Öndər, 2004. - 416 s. 

 Hüqo Viktor. Paris Notr-Dam kilsəsi [Mətn] /Viktor Hüqo; Tərc. M.Rəfili.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 488 s. 

 Hüqo Viktor. Səfillər [Mətn] /Hüqo Viktor; tərc. ed. M. Rəfili; ön sözün nüəl. Ə. Zeynalov I-II hissələr .-B.: Öndər, 2005. -648 s.

 Hüqo Viktor. Səfillər. III-IV hissələr [Mətn] /Hüqo Viktor; Tərcümə edəni: B.Musayev.- Bakı: Öndər, 2005.- 656 s.

 Hüqo Viktor. Səfillər [Mətn].-V hissə /V.Hüqo; tərc. ed. B.Musayev .- Bakı: Öndər, 2005.- 320 s. 

 İbsen Henrik. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H. İbsen; tərcümə edən: A. Əliyev Bakı : Şərq-Qərb , 2006. 344 səh

 Kafka Frans. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F. Kafka; Ön sözün müəll.: M. Qarayev; Burax. məsul: Ə. Güləliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 360 s.

 Kəlilə və Dimnə [Mətn] /Farscadan tərcümə edəni, şərhlərin və izahların müəllifi: Rəhim Sultanov; Red.: Məmmədağa Sultanov.- Bakı: Öndər, 2004.- 304 s.   

 Korolenko Vladimir Qalaktioniviç.Seçilmiş əsərləri [Mətn] /V. Q. Korolenko; [Tərcümə edən. Ə. Əylisli, Ə. Ağayev, H. Şərif, E. Borçalı, Ə. Babayeva; Buraxılışa məsul. Ə. Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006. 304 s.

 Krılov İvan Andreyeviç. Təmsillər [Mətn] /İvan Andreyeviç Krılov; tərt. ed. T.İbrahimova; [buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev; tərc. ed. A.Şaiq, M.Seyidzadə, H.Ziya].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 144 s.

 Kuper Ceyms Fenimor. Ləpirçi [Mətn] /C.F.Kuper; Tərc. Ə.Zeynalov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 384 s.

 Kuper Ceyms Fenimor. Sonuncu mogikan [Mətn]: [Roman] /Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s.

 Kuprin Aleksandr İvanoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.İ. Kuprin; Tərcüməçi. İ. Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006. 312 s.

 Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed. R. Sultanov; Red. Ə.Cəfər.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s. 

  Qarin-Mixaylovski Nikolay. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Qarin-Mixaylovski; rus dilindən tərc. ed. Ə.Şükürlü, -B.: Şərq-Qərb, 2007. -192 s.

 Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.V.Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.-320 s.

 Qonçarov İvan Aleksandroviç. Adi əhvalat [Mətn] /İ.A. Qonçarov; Rus dilindən tərcümə edən. X. Əzizbəyov 
B.: Avrasiya press, 2006. -344 s.

 Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif].-B.: Avrasiya press, 2006.- 263 s.

 Qorki Maksim. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /M.Qorki; [Tərc. M. Arif, H.Şərif] I I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 360 s.

 Qriboyedov Aleksandr Sergeeviç. Ağıldan bəla [Mətn] /A. S.Qriboyedov; Rus dilindən tərcümə edən. Ə.Ziyatay. B.: Avrasiya press, 2006.- 160 s.

 Lermontov Mixail Yureviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Y.Lermontov; tərt. edəni və ön sözün müəll. T.Cəfərov.-B.: Öndər nəşriyyat, 2005. -520 s.

 London Cek. Martin İden roman /C.London; tərc. ed. və ön söz müəl. İ.İbrahimov; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizayn müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 397, [3] s. 

 London Cek. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /C.London; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev.- B.: Öndər, 2005.- 512 s.

Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R.Mayn; tərc. ed. C.Məcnunbəyov, V.Rzayev (ön söz. müəl.); red. S.Sarvan; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 759, [1] s.

 Merime Prosper. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Prosper Merime; ön söz: Ə. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -176 s.

 Məhəmməd Şəhriyar [Mətn] /Məhəmməd; Tərt., ön söz və lüğətin müəll. Ə.Səfərli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 Mixalkov Sergey Vladimiroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Sergey Vladimiroviç Mixalkov; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 152 s.

 Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə    1-38-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 344 s.

 Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə    39-145-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.İbrahimov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 350 s.                         

 Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə    146-270-ci gecələ /rus dilindən tərc.ed. C.Məmmədov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev III cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.       

  Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə    271-434-cü gecələr /rus dilindən tərc.ed. N.Nağıyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 408 s.           

  Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə    435-606-cı gecələr /rus dilindən tərc.ed. M.Əfəndiyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev V cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 392 s.

  Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə   607-756-cı gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqublu; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-  432 s.     

 Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 757-894-cü gecələr /rus dilindən tərc.ed. M.İsgəndərzadə; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VII cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-  384 s.   

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 895-1001-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. Ə.Abbasov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VIII cild Bakı : Şərq-Qərb , 2007. 352 s. 

 Mitskeviç Adam. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Adam Mitskeviç; tərcümə edən: S. Rüstəmxanlı; polyak dilindən sətri tərcümələrin müəllifi: G. Abdullabəyova; [buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb , 2006.- 240s.

 Mopassan Gi De. Hekayələr və novellalar [Mətn] /Gi de Mopassan; Tərcümə edənlər: İ. Şıxlı, H. Qocayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006. -176 s.

  Nehru Cəvahirləl. Ümumdünya tarixinə nəzər [Mətn] /C.Nehru; tərcümə edəni. T.Paşazadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 344 s.

 Nesin Əziz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Nesin; çevirənlər. Y.Şirvan, O.Orucov, Q.İlkin və b.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 240 s. 

  Nəvai Əlişir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əlişir Nəvai; tərc. ed. Əlağa Vahid, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Rahim və b.; ön sözün i. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.- 424 s

  Oleşa Yuri Karloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.K.Oleşa; ruscadan tərcümə edəni: R.Şıxəmirova; [Buraxılışa məsul: U.Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya press, 2006.- 184 s.

 Ostrovski Aleksandr Nikolayeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] Pyeslər /A.N.Ostrovski; Rus dilindən tərc. ed. Y.Əzimzadə, Ə.Məmmədxanlı, R.Təhmasib.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

  Xəyyam Ömər. Rübailər [Mətn] /Ömər Xəyyam; tərc. ed. М.Seyidzadə; ön sözün müəl. Ə.Hacızadə.- B.: Lider, 2004.- 104 s.

 Pamuk Orxan. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /O.Pamuk; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Əbdülrəhmanlı; red. Ə.Rəsulov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2009.- 615, [1] s. , portr. ; 21 sm. 

  Paustovski Konstantin Georgiyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.G.Paustovski.- B.: Avrasiya press, 2006.- 304 s.

   Prişvin Mixail Mixayloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.M.Prişvin; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 159 s.

 Puşkin Aleksandr Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə: [poemalar, dramlar] /A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] I cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.-280 s.

 Puşkin Aleksandr Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə: [poemalar, dramlar] /A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] II cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.-320 s.

 Rable Fransua. Qarqantua və pantaqruel [Mətn] /Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005. -304 s.

 Radişşev Aleksandr Nikolayeviç. Peterburqdan Moskvaya səyahət [Mətn] /A. N. Nikolayeviç; Tərc. və ön sözün müəl.: H. Şərifov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 184 s.

 Remark Erix Maria. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /E.M.Remark; alman dilindən tərc. ed. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı; ön söz. müəl. Q.Quliyev; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 669, [2] s.

 Rustavelli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn] /Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 232 s.

 Saltıkov-Şedrin Mixail Yevqrafoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Y. Saltıkov-Şedrin; Rus dilindən tərcümə edənlər. B.Musayev, İ. Vəliyev, E. Cabbarov; Ön sözün müəllifi. İ. Vəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2006. -240 s. 

 Saramaqo Joze. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /J.Saramaqo; tərt. ed. A.Hacılı; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlifoğlu; red. N.Cabbarlı; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 797, [2] s. 

Selincer Devid Cerom. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /D.C.Selincer; tərc ed və ön söz müəl. T.Vəliyev; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 485, [2] s. 

 Sent-Ekzüperi de Antuan. Gecə uçuşu [Mətn]: [roman] /Antuan dö Sent-Ekzüperi; red. S. Şahbazov; fransız dilindən tərc. ed. R.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 119, [1] s.

 Servantes Migel de Saavedra. Lamançlı Don Kixot [Mətn] /Migel de Servantes Saavedra; Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Pənah Xəlilov.- B.:Öndər, 2004.

 Sədi Şirazi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Şirazi Sədi; Farscadan tərcümə ed. M.Seyidzadə, M.Soltan, R.Sultanov, İ.Şəms; Ön sözün müəllifi. M.Məhəmmədi.- B.: Öndər, 2004.- 400 s.  

   Skandinav dastanları [Mətn] /tərc. ed. Y.Əzimzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-  248 s.    

 Stivenson Robert Lyuis. Dəfinələr adası [Mətn] /R.L.Stivenson; tərc. ed. Ə.Babayeva; ön sözün müəllifi: B.Nəbiyev.-B.: Öndər, 2004. -216 s.

  Stoin İrvinq.  Yaşamaq yanğısı [Mətn]/İ.Stoun; Ruscadan tərc. edəni. F.Qəmbəroğlu.- B.: Avrasiya press, 2006.- 456 s.

   Süleymanov Oljas. Az-ya [Mətn]/O.Süleymenov; rus dilindən tərc. ed. N.Səfərov; ön sözün müəllifi. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.-  270, [2] s.    

 Svift Conatan. Qulliverin səyahəti [Mətn] /Conatan Svift; tərcümə ed. Mikayıl Rzaquluzadə B.: Öndər, 2004.- 344 s.

 Şekspir Vilyam. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /İngilis dilindən tərcümə ed. S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. İ.Rəhimov.- B.: Öndər, 2004.- 736 s. 

 Şekspir Vilyam. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Tərcümə ed. M.İbrahimov, Anar, S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev II cild.- Bakı: Öndər, 2004.- 304 s.

 Şiller Fridrix. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Fridrix Şiller; Tərcümə edənlər: Mehdi Məmmədov, Hüseyn Şərifov, Nigar Rəfibəyli; Ön sözün müəllifi: Nəzakət Ağazadə.- B.: Öndər, 2004.- 352 s.

 Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Povest və hekayələr [Mətn] /M.A.Şoloxov; rus dilindən tərcümə edənlər. Ə.Abbasov, B.Musayev, H.Şərif.- Bakı: Avrasiya press, 2007.- 357, [3] s. 

  Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Sakit Don[Mətn] /M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə birinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 432 s.

  Şoloxov Mixail Aleksandroviç.  Sakit Don[Mətn]/M.A.Şoloxov; rus dilindən tərc. ed. C.Cavadzadə ikinci kitab.-  Bakı: Avrasiya press, 2006.- 408 s.    

 Şoloxov Mixail Aleksandroviç.  Sakit Don [Mətn] /M.A. Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə üçüncü kitab.-  Bakı: Avrasiya press, 2006.-  432 s.         

 Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Sakit Don [Mətn] /M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə Dördüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 496 s.

 Şirazi Hafiz. Seçilmiş şeirlər [Mətn] /Hafiz Şirazi; Tərc. ed. Əbülfəzi Hüseyni.- B.: Öndər, 2004.-208 s.

 Taqor Rabindranat. Fəlakət [Mətn]/R.Taqor; rus dilindən tərc. ed. Ə.Səbri.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 280s.

 Tolstoy Lev Nikolayeviç. Dirilmə [Mətn] /L.N.Tolstoy; rus dilindən tərc. ed. M.Rzaquluzadə, C.Məcnunbəyov; [ön söz. M.Qocayev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 478, [2] s. ; 22 sm. 

 Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə] /L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev I cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 376 s. 

 Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə] /L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 392 s. 

 Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə]/L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev III cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s. 

 Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə] /L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 344 s. 

 Tolstoy Lev Nikoloyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Lev Nikolayeviç Tolstoy; red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; tərt., ön sözün müəllifi və red. Aqil Hacıyev; tərc.ed. Qılman İlkin, Ənvər Məmmədxanlı, Mustafa Əfəndiyev, Rafiq Ağayev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 336 s.

 Turgenev İvan Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /İ. S. Turgenev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-360 s.                                            

 Tven Mark. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Tven; Tərcümə edənlər: Ş. Ağayeva, H. Qasımzadə; Ön sözün müəllifi: Z. Ağayev.- B.: Öndər, 2005.- 464 s.

 Tven Mark. Şahzadə və dilənçi [Mətn] /Mark Tven; Tərcümə edən: İsgəndər Nəfisi, Elçin Şıxlı.- Bakı: Öndər, 2005.- 336 s.

 Veqa Lope de. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /L.Veqa; tərc. ed. T.Əyyubov, F.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 382, [2] s. 

 Vern Jül. İyirmi min lye su altında [Mətn] /Jül Vern; Tərcümə edənləri: M.Təhmasib, M.Mustafayev; Ön sözün müəllifi. C.Nağıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s. 

 Vern Jül. Arxipelaq alovlanır [Mətn]: Klodius Bombarnak /Jül Vern; Rus dilindən tərcümə ed. və ön sözün müəll. Ə.Ağayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s. 

 Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları [Mətn]: Roman /Jül Vern; Tərcümə edəni: Cabbar Məcnunbəyov; Ön sözün müəllifi: Əziz Gözəlov..- B.: Öndər , 2004.-552 s.

 Vern Jül. Sirli ada [Mətn]: [roman] /J. Vern; tərc. ed. İ. Nəfisi, Z. Adbullayev, Ə. Məmmədxanlı; ön söz. C. Nağiyev; [burax. məs. Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 528 s.

  Voyniç Etel Lilian. Ovod [Mətn]/Tərcümə ed. B.Musayev; Red. Ə.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

  Yan Vasili Qriqoryeviç. Çingiz xan [Mətn] /Y.Q.Vasili; Rus dilindən tərcümə edən. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 344 s.

 Yesenin Sergey Aleksandroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S. A. Yesenin; Rus dilindən Tərcümə edəni: Ə. Kürçaylı; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 168 s.

 Yunus Əmrə. Əsərləri [Mətn] /Əmrə Yunus; Tərtib edən: Bəydilli (Məmmədov) Cəlal; Elmi red. Hacıyev Тоfiq, Кərimli Тeymur.- B.: "Öndər Nəşriyyat", 2004.- 326 s.